Voorlopig programma 2017

WORKSHOPRONDE 1

Het programma van Twents Meesterschap is met zorg samengesteld voor alle bezoekers. Hieronder staat per workshop aangegeven voor welke doelgroep deze wordt gegeven.Voor voortgezet onderwijs


Voor primair onderwijs


Primair en- voortgezet onderwijs

VO

1

IRRESISTIBLE: onweerstaanbare vakoverstijgende lesmodules na/sk/bi

Doelgroep

Voortgezet onderwijs


Naam workshopleider

Eva Teuling

Rijksuniversiteit Groningen


Omschrijving workshop


In het EU-project IRRESISTIBLE zijn vakoverstijgende lesmodules over natuurwetenschappelijke onderwerpen ontwikkeld. Uniek aan deze lesmodules is dat ze actueel onderzoek op een begrijpelijke manier voor leerlingen verwoorden. Door middel van verschillende werkvormen wordt aandacht geschonken aan de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek.
In deze workshop gaan we aan de slag met drie ontwikkelde modules: over koolhydraten in moedermelk (scheikunde/biologie), over ecosystemen op de poolgebieden (scheikunde/biologie) en over nanotechnologie (natuurkunde/scheikunde).

Beschrijving werkvorm

Een algemene uitleg over het project IRRESISTIBLE en een kort overzicht van de inhoud van de lesmodules. In drie groepen (per module) korte activiteiten: quiz, proefjes, leerlingenpresentaties bekijken en het lesmateriaal doornemen. Er wordt één keer gewisseld tussen de groepen.VO

2

Virtuele labs bij natuurkunde en scheikunde onderwijs

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Fer Coenders, Ton de Jong, Henny Leemkuil

Universiteit Twente


Omschrijving workshop


Het uitvoeren van practica wordt door veel leerlingen als motiverend ervaren. Jammer genoeg kost het klaar zetten veel voorbereidingstijd, zijn specifieke chemicaliën en apparatuur nodig, levert het afval op en is een practicumlokaal nodig. In deze werkgroep maak je kennis met twee digitale labs, één voor natuurkunde en één voor scheikunde, en oefen je met het inrichten van een leeromgeving zodat de leerlingen ook echt iets opsteken van het practicum.


Beschrijving werkvorm

We reflecteren samen, analyseren filmfragmenten, doen wat opdrachten en worden ons bewust van het feit dat we ons niet moeten neerleggen bij veel vertoond leerlingengedrag.
VO

3

Durf over (vak) domeinen heen te kijken: Saxion Top Talent Programma’s

Doelgroep

Voortgezet onderwijs


Naam workshopleider

Marike Lammers

Saxion


Omschrijving workshopSamenwerken is ontzettend belangrijk in onze huidige maatschappij en is niet voor niets één van de 21ste Century Skills. Ervaar in deze workshop de kracht van interdisciplinair samenwerken, maar ook de moeilijkheid ervan. Hoe pak je dit op met je team? Zie hoe verschillende vakdisciplines elkaar kunnen versterken (1+1=3) en hoe leuk dit eigenlijk is. Er worden bepaalde didactische werkvormen aangeboden, die toepasbaar zijn in de eigen onderwijs context.


Beschrijving werkvorm

Learning by doing. Een actieve werkvorm, die n.a.v. leasons learned wordt uitgediept.VO

4

Fun Park Challenge

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Meriam van Os

Saxion

Programma Bètatechniek


Omschrijving workshop


Tijdens deze workshop ga je een pretpark ontwerpen vanaf het begin. Hierbij ga je nadenken wat er zich allemaal afspeelt in een pretpark en hoe je je eigen pretpark kunt onderscheiden van de rest. Deze workshop is een verkorte versie van de moduledag die aan havo 3 leerlingen wordt gegeven ter ondersteuning van de profielkeuze.


Beschrijving werkvorm

Actieve workshop waarbij je in groepsverband aan de slag gaat met het ontwerpen van een pretpark. Hierbij komen verschillende functies aan bod, waarbij ieder vanuit een ander perspectief naar het pretpark gaat kijken.
VO

5

Global Perspectives: vaardigheden en reflectie

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Ivo Langes

Isendoorn College


Omschrijving workshopWelke mogelijkheden biedt het vak GP in het Nederlandse Onderwijs? Welke mogelijkheden zijn er om vanuit GP leerlingen academische vaardigheden en reflectie vaardigheden mee te geven?


Beschrijving werkvorm

Korte weergave van het vak GP en korte opdracht over GP. Hoe kunnen vaardigheden vanuit dit vak uitwaaieren over de gehele bovenbouw (inclusief het PWS)? Verder een brainstormsessie over verdere mogelijkheden binnen de school en voor samenwerking tussen scholen en universiteiten.


VO

6

Een methodiek voor talentgerichte loopbaangesprekken

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Kariene Mittendorff

Saxion

TechYourFuture


Omschrijving workshopIn de workshop wordt met de deelnemers ingegaan op de wijze waarop je talentgerichte loopbaangesprekken in jouw school kan verbeteren en implementeren. Naast een inhoudelijke focus (hoe voer je nu goede talentgerichte loopbaangesprekken?) gaan we dus ook in op hoe je dit binnen jouw school ook met je collega's verder kunt ontwerpen en invoeren. Ook komen er andere vormen van 'dialoog' aan bod, die ingezet kunnen worden op school om talentontwikkeling bij leerlingen te stimuleren.


Beschrijving werkvorm

Eerst gaan we kort in op de inhoud: waar bestaan goede talentgerichte loopbaangesprekken uit? Dan gaan we met elkaar aan de slag met 'bouwstenen' voor het implementeren van talentgerichte loopbaangesprekken in jouw school.VO

7

Van passief naar passie

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Nico van Diepen, Ingrid Breymann

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshop


Wilt u complexe verbanden of procedures tot leven brengen en uw leerlingen actief mee laten doen?

Ervaar en beleef dan de mogelijkheden van technodrama! Gezamenlijk brengen we een onderwerp uit het informatica curriculum tot leven en gaan daarna op zoek naar verdere toepassingen in uw vak.


Beschrijving werkvorm

Een praktische en actieve workshop waarin beweging en toneel ingezet worden om concepten op een andere manier uit te leggen dan alleen door praten.VO

8

Problemen met telproblemen!

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Tom Coenen, Frits Hof en Nellie Verhoef

Vakdidactisch onderzoek wiskundedidactiek ELAN


Omschrijving workshopTelproblemen en combinatoriek zijn aan de orde van de dag. Op hoeveel manieren kunnen 6 personen plaatsnemen in een ruimte waar 25 zitplaatsen zijn? Veel leerlingen grijpen naar GRM drukken op de knop en jawel: het antwoord verschijnt. Maar weten ze wel wat ze doen, is het antwoord goed? Welke overwegingen maken leerlingen: denken ze terug aan een vorige situatie, gebruiken ze een denkmodel, luisteren ze naar een ander, of doen ze gewoon maar wat? In deze workshop laten we u werk (en videobeelden) van leerlingen 3 havo/vwo zien die in groepjes aan het werk zijn. We vertellen kort iets over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Samen analyseren we de denkprocessen van leerlingen aan de hand van en denkkaders, zoals de drie werelden van Tall, emergent modeling van Gravemeijer en de niveaus van attentie van Mason.


Beschrijving werkvorm

Na een korte samenvatting van de problemen met telproblemen en een korte introductie over vakdidactisch onderzoek gaan we in groepen aan het werk. De deelnemers analyseren samen het leerlingenwerk en kunnen alle materialen – zoals de voorbeeldopgaven van Batanero en anderen over herhalen en terugleggen - meenemen.
VO

9

Geofysica: atmosfeer en klimaat

Doelgroep

Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Melchior van Wessem

Institute for Marine and Atmospheric Research, Universiteit Utrecht


Omschrijving workshopEen van de nieuwe keuzeonderwerpen voor natuurkunde is Geofysica. Hiervoor wordt landelijk een cursus aangeboden als onderdeel van Natk4all (www.natk4all.nl). Bij het vak duik je de aarde in of juist de atmosfeer. In deze workshop een voorproefje van het onderdeel dat over de atmosfeer en klimaat gaat. Hoe is de atmosfeer opgebouwd en hoe werkt dat met hoge en lage druk gebieden terwijl de aarde ronddraait. De aarde heeft eerder klimaatveranderingen ondergaan. Wat kunnen we zeggen over klimaatverandering? Waar let je dan op? Temperatuur, CO2 en de rol van de oceanen hierbij.Beschrijving werkvorm

Deelnemers krijgen een overzicht van het atmosfeer/klinaat gedeelte van dit nieuwe keuzeonderwerp in het Nieuwe Natuurkunde programma. Ze kunnen de docenten hierover bevragen en met elkaar ideeën uitwisselen over hoe dit keuzeonderwerp in de lespraktijk vorm te geven.  
PO/

VO

10

Introductie 3D printen en virtual reality in het Twente Academy Leerlingenlab

Doelgroep

Primair en Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Rianne Wanders/Thora Eymundsson

Universiteit Twente, Twente Academy

Hogeschool Windesheim


Omschrijving workshop


We laten docenten kennis maken met nieuwe technieken als 3D printen en Virtual Reality met behulp van een cardboard. Ervaar het zelf!


Beschrijving werkvorm

Na een korte inleiding over de technieken gaan docenten zelf aan de slag met 3D printen en Virtual Reality.

PO/

VO

11

Motiverende leraren: wat te doen en te laten?

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam workshopleider

Frank van Lier

Veluwse Onderwijsgroep


Omschrijving workshopWat kunnen docenten doen om hun leerlingen te motiveren en wat moeten ze laten? Wat zegt de theorie, wat herkennen en waar kunnen we elkaar mee inspireren?

Beschrijving werkvorm

We reflecteren samen, analyseren filmfragmenten, doen wat opdrachten en worden ons bewust van het feit dat we ons niet moeten neerleggen bij veel vertoond leerlingengedrag.

PO/

VO

12

Kies vmbo: ouders informeren en interesseren

Doelgroep

Primair en Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Kim Evers en Niels van Leuteren

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshop


Een groot gedeelte van de basisschoolkinderen krijgt binnenkort weer een vmbo-advies. Immers, circa 65 procent van de beroepsbevolking bestaat uit vakkanjers uit het vmbo. Veel ouders denken echter dat zo’n advies erg is. Maar wat pas écht erg is, is dat we op deze manier kinderen onterecht het idee geven dat ze falen bij een vmbo-advies. Daarom is het belangrijk om ouders hierover te informeren en inspireren. Maar hoe pak je dat aan?


Beschrijving werkvorm

Wij presenteren onze visie op deze "vmbo-problematiek" en openen hiermee de discussie. Aan de hand van actieve werkvormen verkennen de deelnemers hun eigen houding t.o.v. het vmbo. Vervolgens gaan we in groepjes dieper in op de eigen praktijk. Wij hebben een ouderavond ontworpen over het vmbo, deze dient ter inspiratie bij deze workshop.
PO/

VO

13

Thinking for learning

Doelgroep

Primair en Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Herman Giesbers

IJsselgroep/Iselinge


Omschrijving workshop


Leren denken leidt tot leren leren. Niet nieuw natuurlijk, maar in onze onderwijspraktijk zien we hier erg weinig van terug. In deze workshop laten we je ervaren hoe je door de inzet van thinking tools in de les en met een andere rolneming van de leerling en docent je tot verrassende ontdekkingen komt.

We willen je laten kennismaken met T4L: wat is het , hoe werkt het en hoe sluit dit aan bij ons huidige onderwijs?
Door concreet te ervaren wat het is, merk je dat het werkt en als onderlegger dient voor je totale ontwikkeling in de volle breedte van ons onderwijs.


Beschrijving werkvorm

Korte introductie, daarna direct aan de slag, terugkoppeling, volgende stap. Tempo is hoog...ervaringen zijn rijk!
PO/

VO

14

Technieken voor formatief toetsen in de klas

Doelgroep

Primair en Voortgezet Onderwijs


Naam workshopleider

Kim Schildkamp

Universiteit Twente, vakgroep ELAN


Omschrijving workshop


Toetsing is een essentieel onderdeel van onderwijs. Een belangrijke vorm van toetsen betreft  formatief toetsen. Formatief toetsen heeft als doel informatie te geven aan de docent en leerlingen over de mate waarin de leerstof al wel of niet beheerst wordt. Deze informatie kan worden gebruikt om het leerproces waar nodig bij te sturen. Bij toetsen kan het gaan om allerlei soorten toetsen, zoals presentatie, portfolio, observaties in de les, discussies en praktische opdrachten. Tijdens deze masterclass gaan we in op het concept formatief toetsen en de randvoorwaarden die hierbij belangrijk zijn. Vervolgens gaan we in op een specifieke vorm van formatief toetsen: assessment for learning (AfL).

Tijdens de masterclass gaan we in op strategieën en concrete technieken om AfL toe te passen in de les. Een concrete techniek is bijvoorbeeld het samen met leerlingen nakijken en vergelijken van twee verslagen in de klas aan de hand van de leerdoelen en succescriteria. Een voorbeeld van een andere techniek is het ‘niet meer opsteken van handen’. Als een docent een vraag stelt zijn het meestal dezelfde leerlingen die hun hand omhoog steken. Als alternatief kan een docent alle namen van leerlingen in een bak doen, een vraag stellen en dan random een naam uit deze bak selecteren. Deze leerling moet de vraag beantwoorden. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met dit soort concrete technieken voor AfL. 


Beschrijving werkvorm

Uitleg over formatief toetsen en assessment for learning en daarna aan de slag met concrete technieken voor AfLPO

15

De passie van de leerkracht zelf!

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam workshopleider

Edmée Suasso en Maarten Haalboom

Saxion

MarCant Primair OnderwijsOmschrijving workshop


Om gepassioneerd onderwijs te geven is het wezenlijk om in contact te zijn en te blijven met je eigen passie. Van waaruit borrelt het bij jou op? Welke aspecten in jou spelen een rol en hoe kun je daar optimaal mee omgaan?


Beschrijving werkvorm

Tijdens de workshop onderzoek je aan de hand van het ui-model (Korthagen, 2001) hoe je inspiratie en gedrag met elkaar kunnen samenwerken. Zelfreflectie en coachingsoefeningen nemen je mee in de lagen van de persoonlijkheid.
PO

16

Zonnebrandcrème en nanotechnologie: wat moeten burgers weten?

Doelgroep

Primair Onderwijs


Naam workshopleider

Laurence Guérin

Saxion

TechYourFuture


Omschrijving workshop


In deze workshop gaan we aan de slag met het oefenen van twee van de vier vaardigheden die relevant zijn in het groepsgewijs probleem oplossen in techniek en burgerschap: het leren samen denken en het leren netwerk denken. Dit doen we aan de hand van een maatschappelijke technologische vraagstuk: "Zonnebrandcrème en nanotechnologie". We laten je ervaren waarom bèta en techniek van belang is in het begrijpen van en mee praten over maatschappelijke vraagstukken. Je krijgt een voorproefje van hoe je bèta en techniek in een bredere context kunt plaatsen en de relevantie van bèta en techniek kunt laten zien aan je leerlingen.


Beschrijving werkvorm

We beginnen met verkennen door middel van een opdracht. In groepjes gaan jullie aan de slag met zonnebrandcrème en nanotechnologie. Vervolgens gaan we de reis van een nanodeeltje volgen en een netwerkkaart opstellen. Daardoor kunnen we de problematiek vanuit verschillende perspectieven bekijken en de rol van bèta en techniek erin benadrukken. Breng je Ipad mee!