Voorlopig programma 2017

Keynote: Passie voor onderwijs en onderzoek

9.40 uur
Prof. dr. Adrie Visscher en prof. dr. Susan McKenney


De Universiteit Twente en ELAN zijn bijzonder trots op de komst van twee nieuwe hoogleraren die de lerarenopleiding en docentprofessionalisering komen versterken. Tijdens de conferentie delen zij in een interviewsetting hun passie over onderwijs en onderzoek en de betekenis van opleiden en onderzoek voor de dagelijkse onderwijspraktijk.


Picture of Adrie Visscher https://www.utwente.nl/bms/ist/medewerkers/wetenschappelijke_staf/susan_mckenney/susan_mckenney-1.jpg


Susan doet al jaren onderzoek naar productieve samenwerking tussen onderzoek en praktijk in de vorm van ontwerpgericht onderzoek. Momenteel werkt ze ook aan studies naar het toerusten van science docenten om grootschalige curriculum vernieuwing te realiseren.


Adrie heeft veel ervaring in het samenwerken met leerkrachten en scholen aan de benutting van prestatiefeedback in het kader van opbrengstgericht werken. Hij is momenteel betrokken bij projecten die gericht zijn op het gebruik van leerlingvoortgangsinformatie voor differentiatie van de instructie in de klas.


Terug naar programma