Voorlopig programma 2017

Keynote: Positieve educatie

14.00 uur


Prof. Dr. Ernst Bohlmeijer

Hoogleraar “Positieve Psychologie”

Ernst staat bekend als de “Professor van geluk”. Als hoogleraar doet hij onderzoek naar positieve psychologie en naar wat nodig is om tot bloei te komen. Compassie is een relevant thema in het onderwijs: compassie voor de leerling, de inhoud en je collega’s. In samenwerking met scholen voor primair en voortgezet onderwijs lopen er diverse onderzoekstrajecten van Ernst en zijn collega’s waar hij boeiend over kan vertellen.


Prof.dr. E.T. Bohlmeijer


We werken nu hard aan een positief educatie programma. Dit is een hele-school-aanpak voor het basisonderwijs waarbij we systematisch het welbevinden, de betrokkenheid en positieve kwaliteiten en eigenschappen proberen te vergroten. Het idee is dat dit op termijn ook tot betere leerprestaties en tot minder gedragsproblemen leidt.


Terug naar programma