Twents Meesterschap: Duurzaam onderwijs verbeteren

9.00 uur

Ontvangst met koffie en thee


Foyer gebouw de Waaier, Universiteit Twente

9.30 uur

Opening

Rector Magnificus van de Universiteit Twente

9.45 uur




Keynote
Prof. dr. ir. Tom Veldkamp, decaan van de faculteit ITC (Geo-Information Science and Earth Observation)


10.45 uur

Workshopronde 1


12.30 uur

Lunch


13.00 uur

Rondleidingen UT Campus, UT labs of bezoek leerlingenlab

14.00 uur

Workshopronde 2


15.45 uur

Borrel

Foyer gebouw de Waaier, Universiteit Twente

Voorlopige workshoplijst:

  • Formatief toetsen / assessment for learning
  • De rol van taal in het bèta-onderwijs
  • Differentiatie in de klas
  • Next-Lab: online labs voor natuurkunde/scheikunde/biologie
  • Spelen met wiskunde: Samenwerking tussen wetenschappelijk en voortgezet onderwijs in de vorm van Lesson Study op het gebied van Speltheorie
  • Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden rond complexe maatschappelijke problemen
  • Economie spelenderwijs
  • Inf4all: Grondslagen van de informatica
  • Set Your Mind: De rol van bèta-mindset bij studiekeuze
  • PWS: Leerlingen begeleiden in het doen van onderzoek






























Archief

Programma 28 januari 2015

Programma 29 januari 2014

Programma 31 januari 2013

Programma 26 januari 2012