Opleidingscommissie

De OLC-IT gaat over de bacheloropleiding INF en masteropleidingen CSC en TEL.

De opleiding HMI viel in het verleden ook onder deze OLC, maar beschikt tegenwoordig over een eigen OLC waar ook de bachelor CreaTe onder valt.

De commissie bestaat uit:

Leden

Studentleden

Prof.dr. Paul Havinga (voorzitter)

Iris Heerlien (vice-voorzitter)

Dr.ir. Djoerd Hiemstra

René Boschma

Prof.dr. Marieke Huisman

Wybren Kortstra

Ir. Bert Molenkamp

Mathijs van de Zande

 

 

 

Griffie / Contact

Sabine Padberg

Naast de commissieleden zijn de volgende mensen ook aanwezig bij de vergadering
.
dr.ir. Geert Heijenk opleidingsdirecteur
Céline Heijnen bachelorcoördinator
drs. Marloes van Grinsven mastercoördinator

Vergaderdata

De meest recente data zijn te vinden op de Engelstalige website.

Taken

De OLC-IT gaat over de bacheloropleiding INF en masteropleidingen CSC en TEL. Het is een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur en moet over alle onderwijszaken gehoord worden. Het gaat hier onder meer om onderwijsprogramma’s, studielast, roosters, klachtenafhandeling en vakevaluaties. Voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs wordt gelet op de visie op het onderwijs, de onderwijsvormen, de rode lijn in het programma en de studeerbaarheid ervan.

Zaken die aan bod komen

Zaken op gebied van studiecurriculum, klachtenafhandeling en studielast worden allemaal besproken binnen de opleidingscommissie. Waar nodig wordt extra aandacht gevraagd en een advies uitgebracht.

Structuur

Een opleidingscommissie wordt gevormd door vier docenten en vier studenten van de betreffende studie. Zij zijn de mensen met stemrecht. Verder zijn meestal ook de opleidingscoördinatoren en opleidingsdeskundige(n) bij de vergaderingen aanwezig, maar zij hebben geen stemrecht. Dit stemrecht kan gebruikt worden wanneer de opleidingscommissie het onderling niet eens kan worden.

Invloed

De opleidingsdirecteur heeft altijd de beslissende stem, maar moet serieus luisteren naar de opleidingscommissie. Het advies van de opleidingscommissie wordt eigenlijk altijd overgenomen.


Notulen, huishoudelijk reglement en jaarverslag