Examencommissies

De onderstaande examencommissie is voor de bacheloropleiding TI en voor de masteropleidingen CSc, TEL en MTE.

De examencommissie bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake.

Leden

Advies

dr.ir. P.T. de Boer (Chair)

dr.ir. G. Heijenk

dr.ir. A.B.J. Kokkeler

M. van Grinsven, MSc

dr. M. Theune

S.B.A.M. Vonk, MSc

 

C.M.M. Heijnen, MSc

 

Griffie / Contact

 

B. Spikker-Sieverink

De examencommissie komt over het algemeen iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar.

Verzoeken dienen uiterlijk een week voor de vergaderdata bij de griffier ingeleverd te worden. Urgente verzoeken zullen buiten de reguliere vergaderdata behandeld worden.

Binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit kunt u met een ondertekende brief een bezwaarschrift indienen bij het Klachtenloket, Postbus 217, 7500 AE Enschede, Vrijhof, Kamer 239B (balie Student Services)

Schedule meetings 2015/2016

 

1 oktober 2015

 

5 november 2015

 

3 december 2015

 

7 januari 2016

 

4 februari 2016 verplaatst naar 11 Feb

 

3 maart 2016

7 april 2016

 

12 mei 2016

 

2 juni 2016

7 juli 2016 verplaatst naar 14 juli

 

Schedule meetings 2016/2017

1 september 2016

6 oktober 2016

3 november 2016

1 december 2016 verplaatst naar 8 dec

12 januari 2017

2 februari 2017

2 maart 2017

6 april 2017

4 mei 2017

1 juni 2017

6 juli 2017