Bindend StudieAdvies en hoorzitting

Als eerstejaars TI-student ontvang je uiterlijk vrijdag 29 juli 2016, per e-mail, jouw Bindend StudieAdvies (BSA). Wanneer je meent dat je ten onrechte een voornemen tot negatief BSA hebt gekregen, kun je tot en met 5 werkdagen na dagtekening van deze e-mail een hoorzitting aanvragen via e-mail bij het opleidingsbestuur van TI.

De hoorzitting zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 23 augustus 2016. Uiterlijk donderdag 25 augustus stelt het opleidingsbestuur je per e-mail in kennis van haar besluit. Je ontvangt dan een definitief BSA. Dit kan een definitief negatief BSA zijn of alsnog een positief BSA.

Zie hier voor meer informatie.