Onderwijszaken

Bij onderwijszaken komen een aantal aan het onderwijs verwante onderwerpen aan bod, die niet direct deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Zo is er bijvoorbeeld informatie te vinden over toetsingsvormen, regelingen en procedures.