Studieprogramma TOM

Jaar 1

Q

Cursuscode

Modulenaam

EC / Toetsvorm

1.1

201300070

Parels der Informatica

15

 

Onderdelen:

Math A, Euclides

S

 

 

Math B1, Leibniz

S

 

 

8 thema’s, 8 toetsen

S, O

 

 

Sport Project

Pj

 

 

Academic Skills

O

 

 

 

 

1.2

201300071

Software Systems

15

 

Onderdelen:

Math B2, Newton

S

 

 

Ontwerpen

S

 

 

Ontwerpproject

Pj

 

 

Programmeren

S

 

 

Programmeerproject

Pj

 

 

Academic Skills

O

 

 

 

 

1.3

201300179

Network Systems (Engelstalig)

15

 

Onderdelen:

Math C1, Cayley

S

 

 

6 thema’s, 4 toetsen

S

 

 

Challenges

O

 

 

Project

Pj

 

 

Academic Skills

O

 

 

 

 

1.4

201300180

Data & Information

15

 

Onderdelen:

Probability & Statistics

S

 

 

Webapplications & Services

S + O

 

 

Structured data

S + O

 

 

Semi structured data

S + O

 

 

Requirements Engineering

S + O

 

 

Academic Skills

O

Jaar 2

Q

Cursuscode

Modulenaam

EC / Toetsvorm

2.1

201400210

Computer Systems (gedeeltelijk Engelstalig)

15

 

Onderdelen:

Wiskunde: Discrete Wiskunde

S

 

 

Computer Architecture and Organization

 

 

 

Operation Systems

 

 

 

ICT en Recht

 

 

 

Project

 

 

 

Academic Skills

O

 

 

 

 

2.2

201400256

Intelligent Interaction Design

 

 

Onderdelen:

Wiskunde: Statistiek

O

 

 

Mens-Machine Interactie

S

 

 

Onderzoeksmethodologie

S + O

 

 

Statistiek

S

 

 

Artificial Intelligence

S + O

 

 

 

 

2.3

201400321

Discrete Structuren

15

 

Onderdelen:

Algebra

 

 

 

Discrete Wiskunde

 

 

 

Basismodellen

 

 

 

Algoritmen, Datastructuren, Complexiteit

 

 

 

 

 

2.4

 

Elective

 

Jaar 3

Q

Cursuscode

Vaknaam

EC/ Werkvormen

Toetsvorm

3.1

 

Elective

15

 

3.2

 

Elective

15

 

3.3

+

3.4

 

Ontwerpproject

15

 

 

Bachelorreferaat

15

 

 

 

 

180

 

Tentaminering:

S (tentamen): schriftelijke tentamenzitting.

O (opdracht): er moet voor de tentaminering werk (uitgewerkte opgaven, een verslag, een essay, andere documenten) worden ingeleverd dat door de examinator buiten aanwezigheid van de student kan worden nagekeken en beoordeeld.

M (mondeling): de student moet in het kader van de tentaminering een gesprek met de examinator of anderen aangaan, waarin hij over zijn kennis bevraagd wordt.

P (praktisch): er moet door de student een product worden gemaakt en ingeleverd dat geactiveerd kan worden en dat vervolgens beoordeeld kan worden op gedrag en/of functie en/of bruikbaarheid (bijvoorbeeld een werkend programma, of een adequaat prototype).

Pj (project): de student moet deelnemen aan een aantal activiteiten in groepsverband, zowel zijn bijdrage aan de activiteiten als de producten die door de groep worden opgeleverd worden beoordeeld.

Pre (presentatie): de student moet een voordracht houden voor de examinator en een groep belangstellenden, meestal medestudenten.