Bachelorreferaat

Het Bachelorreferaat

Wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied? Wat is de bijdrage van onderzoekers aan deze ontwikkelingen en hoe doe je onderzoek? Karakteristiek voor een wetenschappelijke opleiding is de relatie tussen onderwijs en onderzoek. Veelal is deze relatie impliciet. In het bachelorreferaat is deze relatie expliciet aanwezig. Dit studieonderdeel richt zich op een actieve kennismaking met wetenschappelijk onderzoek. In dit vak wordt een onderzoekende en kritische houding ontwikkeld, maar je richt je ook op de uitdagende ontwikkelingen in het vakgebied.

Er wordt kennisgemaakt met een thema uit het vakgebied en de belangrijkste literatuur over dit thema. Een aspect van dit thema wordt uitgekozen, waarvoor onderzoeksvragen worden opgesteld en nader wordt onderzocht. Het onderzoek wordt vervolgens uitgewerkt. Het resultaat is niet alleen een onderzoeksverslag, maar ook een presentatie op een (mini)conferentie. De duur van het bachelorreferaat is een semester. Het moment van de uitvoering van het project is afhankelijk van de studieplanning van de student.

Praktische (onderwijs)aspecten

Bachelorreferaat is een semestervak van 10 ECTS. Studenten kunnen hun voorkeur voor een thema aangeven. Er wordt gewerkt in themagroepen van minimaal 8 en maximaal 15 studenten. I.v.m. de planning is het daarom van belang om ruim van tevoren (2 maanden)zicht te hebben op de deelnemers en hun voorkeur.

Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 1e voorkeur en bij het niet doorgaan van een track (i.v.m. te weinig deelnemers) of over inschrijving met 2e voorkeur. Het is dan ook van belang dat mensen die na inschrijving afzien van deelname zich terugtrekken zodra ze besluiten van deelname af te zien. Wie zich opgeeft en zonder kennisgeving niet verschijnt wordt in een volgende ronde als laatste ingedeeld. Wie niet aan de voorkenniseisen voldoet krijgt bericht dat deelname nog niet mogelijk is.

De invulling

Bachelorreferaat wordt ingevuld rondom thema's uit het vakgebied. Allereerst maak je kennis met het thema en de belangrijkste literatuur over dit thema. Het product dat wordt opgeleverd is een onderzoeksvoorstel (proposal) voor het onderzoek dat vervolgens (individueel)wordt uitgevoerd. Het resultaat is niet alleen een wetenschappelijke paper maar ook een presentatie op een (mini)conferentie.

De informatie over de thema’s en de inschrijving, is te vinden in de Call for Papers op http://referaat.cs.utwente.nl/. Het “vak” Bachelorreferaat wordt ieder semester aangeboden. Wel verschillen per semesters de tracks/thema's.

Voorkennis

Om deel te mogen nemen aan Bachelorreferaat dien je te beschikken over een Propedeuse diploma en 60 credits (exclusief minor). Twee maand voor begin van het vak moet hieraan voldaan zijn.

Aanmelden en voorkeur

Inschrijven voor Bachelorreferaat verloopt via Blackboard en gelijktijdig met de inschrijving voor vakken (bij 2e semester parallel aan inschrijvin vakken 2e kwartiel). De inschrijftermijn voor Bachelor Referaat is korter en men dient aan te geven welke track de 1e, respectievelijk 2e voorkeur heeft. Voor informatie over tracks zie: http://referaat.cs.utwente.nl/

Bijwonen Twente Student Conference on IT

Het wordt geadviseerd om in het semester voordat men deelneemt aan het vak de eerste ronde(n) van de conferentie waarmee het vak wordt afgerond te bezoeken.

De website

http://referaat.cs.utwente.nl/