Afsluiting Bachelor

Bachelorproef

De bachelorstudie wordt afgerond met  de zogenaamde bachelorproef. Deze bestaat uit twee delen: het Ontwerpproject en het Bachelorreferaat, ieder met een omvang van 10 EC. Men mag pas beginnen aan deze onderdelen als er een flink deel van de overige vakken is afgerond .

Het ontwerpproject

Doel van het ontwerpproject is de kennismaking met het gehele traject van het ontwerpen van een softwaresysteem, vanaf de eerste informele specificatie door een klant tot en met het afleveren en presenteren van een gedocumenteerd softwareproduct. Het Ontwerpproject kan beschouwd worden als een oefening in de beroepspraktijk, waarbij bovendien nog veel geleerd wordt over een bepaald deel van de informatica. De duur van het ontwerpproject is een semester. Afhankelijk van de eigen studieplanning kan worden gekozen in welk semester het project wordt uitgevoerd. Om deel te mogen nemen aan het Ontwerpproject moet je in het bezit zijn van het propedeusediploma en moet je het vak Software engineering modellen afgerond hebben, met als resultaat een 5 of hoger.

Het bachelorreferaat

Wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied? Wat is de bijdrage van onderzoekers aan deze ontwikkelingen en hoe doe je onderzoek? Karakteristiek voor een wetenschappelijke opleiding is de relatie tussen onderwijs en onderzoek. Veelal is deze relatie impliciet aanwezig. In het bachelorreferaat is deze relatie expliciet aanwezig. Dit studieonderdeel richt zich op een actieve kennismaking met wetenschappelijk onderzoek. In dit vak wordt een onderzoekende en kritische houding ontwikkeld, maar je richt je ook op de uitdagende ontwikkelingen in het vakgebied.

Er wordt kennisgemaakt met een thema uit het vakgebied en de belangrijkste literatuur over dit thema. Een aspect van dit thema wordt uitgekozen, waarvoor onderzoeksvragen worden opgesteld en nader wordt onderzocht. Het onderzoek wordt vervolgens uitgewerkt. Het resultaat is niet alleen een onderzoeksverslag, maar ook een presentatie op een (mini)conferentie. 

De duur van het bachelorreferaat is een semester. Het moment van de uitvoering van het project is afhankelijk van de studieplan­ning van de student. Om deel te mogen nemen aan het bachelorreferaat dien je te beschikken over een propedeusediploma en 60 EC’s (exclusief minor). Aan deze eisen moet twee maanden voor aanvang van het vak voldaan zijn.

Diploma

Om in aanmerking te komen voor het bachelordiploma dient men zich aan te melden bij bureau onderwijszaken. Deze aanmelding kan ieder maand, behalve in de zomermaanden. Er zal worden bekeken of aan alle voorwaarden is voldaan. Eén keer per jaar, in de maand oktober, vindt er een collectieve bachelor diploma-uitreiking plaats. Ook vindt er één keer per jaar, eind september of begin oktober, een UT-brede Propedeuse-uitreiking plaats.