Mogelijkheden Keuzeruimte TI

Versie: 22-03-2016

Deze hand-out is bedoeld om jou inzicht te geven in de keuzemogelijkheden die op dit moment bekend zijn. De keuzeruimte binnen de opleiding Technische Informatica bestaat voor de TOM studenten uit twee onderdelen: de opleiding specifieke keuzeruimte en de minorruimte.

Verplichte keuzeruimte (15 EC):

De keuzeruimte heeft de omvang van één module. De opleiding heeft ervoor gekozen de keuzemodules waaruit gekozen kan worden te spreiden over meerdere kwartielen. De modules, waaruit jij er één moet kiezen ter invulling van je verplichte keuzeruimte, zijn:

201400537 Programmeerparadigma’s (K4);

201500057 Smart Spaces (K1);

201500053 Cyber-Physical Systems (K2);

201500025 Web Science (K2).

Modulebeschrijvingen kunnen jullie vinden in de cursuscatalogus

Procedure inschrijving keuzemodule:

1.

Schrijf je voor de module in via osiris.

Minorruimte (2x 15 EC):

Je minor ruimte bestaat uit twee kwartielen waarvoor er diverse keuzemogelijkheden worden aangeboden:

1.

Verdiepende modules: je volgt een module die verder in gaat op een gebied van de informatica;

2.

Aanschuifmodules: je volgt een module die een onderdeel is van een andere opleiding binnen de UT;

3.

High Tech Human Touch (HTHT) modules: deze modules belichten maatschappelijke thema’s waarvoor de UT middels onderzoek oplossingen voor bedenkt. Dit kunnen zowel 15EC modules of een combinatie van 30EC modules zijn;

4.

Exchange minor: studeren aan een buitenlandse universiteit;

5.

Een drietal bijzondere modulepaketten)

Belangrijke data m.b.t. de minor zijn:

30-03-2016 Minor markt

10-05-2016 Deadline inschrijving minor modules K1 en K2 studiejaar 2016-2017 bij het minorbureau

xx-11-2016 Deadline inschrijving minor modules K3 en K4 studiejaar 2016-2017 bij het minorbureau

1.

Verdiepende modules (15EC)

Ten eerste mag jij maximaal één verdiepende module (15 EC) kiezen. Kies je voor een verdiepende module, betekent dit dat je naast deze module nog een tweede module uit het overige aanbod moet kiezen. Kies je geen verdiepende module, dan dien je twee modules uit het overige aanbod te kiezen. De verdiepende modules waaruit gekozen mag worden zijn voor de opleiding TI dezelfde als die in de verplichte keuzeruimte.

Let op! Wanneer je een van de 4 modules als keuzemodule volgt, hoef jij je alleen voor deze module in Osiris in te schrijven. Wanneer je echter nog een tweede module uit het lijstje van 4 binnen je minor volgt, dien jij je voor deze module voor de deadline aan te melden bij het minorbureau!

Meer informatie

2.

Aanschuifmodules (15EC)

Zoals al gezegd zijn dit modules die onderdeel zijn van een andere opleiding en waar jij bij mag aanschuiven. Deze worden niet alleen in K1 en K2, maar ook in K3 en K4 aangeboden.

In de aanschuifmatrix kun je zien welke aanschuifmodules jij als TI-student mag volgen.

3.

High Tech Human Touch modules (1x of 2x 15EC)

Daarnaast zijn er de zogenaamde High Tech Human Touch (HTHT) modules. Deze worden alleen in K1 en K2 aangeboden.

Meer informatie

4.

Exchange Minor (1x of 2x 15EC)

De UT biedt de mogelijkheid om internationaal te gaan. Hiervoor zijn twee mogelijkheden waarvoor altijd voor aanvang goedkeuring moet worden gevraagd van de examencommissie:

Het volgen van 15 of 30 EC aan onderwijs aan een buitenlandse universiteit middels een exchange minor Voor dit onderwijs gelden dezelfde regels als voor het volgen van onderwijs binnen de UT: Max 15 EC mag verdiepend zijn. De overige 15 EC moet verbredend zijn: d.w.z. sterk afwijken van het vakgebied TI. Er mag geen overlap bestaan met modules uit je eigen opleiding. Zie de bijlage voor een stappenplan.

5.

Crossing Borders (2x 15EC)

Optie twee om naar het buitenland te gaan is de minor Crossing Borders. Deze minor kan op twee manieren gebruikt worden:

1.

Je voert in het buitenland een individuele opdracht uit van 15 of 30EC

2.

Je neemt deel aan de studiereis van je studievereniging. In dit geval bestaat de minor uit twee modules van 15EC

Meer informatie

6.

Leren Lesgeven (1x of 2x 15EC)

Ben je geïnteresseerd in lesgeven? Dan kun je of een introductie in lesgeven van 15EC of zelfs 2x 15EC volgen waarmee je een aantekening krijgt.

Meer informatie

7.

Bestuursminor (15EC)

Ga je een jaartje bestuur doen? Dan kan jij je bestuurservaring inzetten voor ECs binnen de bestuursminor. Je voert dan opdrachten uit waarmee jij je bestuurlijke competenties verder ontwikkeld.

Meer informatie

Invulling keuzeruimte niet-TOM studenten:

Niet-TOM studenten mogen in principe gebruikmaken van alle voor TI-studenten toegestane keuzemodules voor invulling van nog open staande keuzeruimte (inclusief minor).