Over Technische Informatica

Informatica is zo'n jonge wetenschap, dat zelfs de experts niet precies weten wat het is! Vast staat wel dat informatica te maken heeft met informatie, interacties, algoritmen, communicatie, en processen.

Aan de ene kant worden deze concepten fundamenteel bestudeerd, aan de andere kant worden ze toegepast op vrijwel alles waar mensen zich mee bezig houden: vervoer, gezondheid, business, milieu, politiek, vrije tijd, er is nauwelijks iets te bedenken waar informatica geen rol in speelt. Het bijzondere van de informatica is dat op die toepassingsgebieden steeds nieuwe perspectieven geopend worden. Informatica is belangrijk voor de economie, maar ook voor hoe we met elkaar omgaan, hoe we tegen de wereld aankijken, en wat we doen aan de problemen die op ons afkomen.