IGS Universiteit Twente

Onderzoek

Op de Universiteit Twente hebben veel vakgroepen affiniteit met het concept ‘Smart City’. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bestuurskundig onderzoek naar burgerparticipatie, netwerksamenwerkingsmodellen en de veranderende rol van gemeenten in relatie tot de “energieke samenleving”. Andere voorbeelden zijn onderzoek van CTW op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, infrastructuur en life cycle management en onderzoek van CTIT op het gebied van Smart Grids.