Onderzoek naar agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Onlangs is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties opdracht verleend aan prof. dr. Ellen Giebels en dr. Elze Ufkes om onderzoek te doen naar het escaleren van conflicten tussen burgers en werknemers met een publieke taak (zoals conducteurs, gemeente ambtenaren, en onderwijzers). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het expertisecentrum Veilige Publieke Taak.

Het onderzoek richt zich op de hoofdvraag in welke mate trainingen gericht op het leren omgaan met agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak aansluiten bij gedragswetenschappelijke inzichten over conflictescalatie en de-escalatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elze Ufkes (projectleider), via elze.ufkes@utwente.nl.