Onderzoek naar NL-Alert in opdracht van WODC

Nieuw onderzoek in opdracht van WODC

iCRiSP doet in opdracht van WODC onderzoek naar het gebruik en effecten van NL-Alert.

iCRiSP onderzoeker Jan M. Gutteling doet samen met José Kerstholt (TNO), Teun Terpstra (HKV) en Roy Johannink (VDMMP) onderzoek naar het gebruik en de effecten van het nieuwe alarmering-systeem NL-Alert. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Wetenschappelijke Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid om burgers bij rampen en crises te waarschuwen via mobiele telefoons. Bij een ramp of (dreigende) crisissituatie wordt een bericht verzonden via de zendmasten van de mobiele telefoonaanbieders. Zo komt het bericht terecht bij iedereen met een mobiele telefoon, die zich rond het crisisgebied bevindt. In het NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is en wat men wel en niet moet doen op dat moment. NL-Alert is een aanvulling op de alarmsirene en berichten op radio en TV. De techniek maakt gebruik van cell broadcast, en dat is een andere techniek dan bv. SMS-Alert waarvoor gebruikers zich moeten aanmelden.

Doel van het onderzoek is onder meer om te weten te komen wat burgers precies doen met de waarschuwingen. Gutteling: “Anders dan de alarmsirene geeft NL-Alert meer informatie aan de burger over wat er precies aan de hand is, en wat men eventueel wel of juist niet moet doen in die situatie. Het spannende is dat deze volledig nieuwe toepassing nog nergens ter wereld op deze schaal wordt ingezet. Iedereen kijkt dus met argusogen naar deze ontwikkelingen”. In het kader van het onderzoek wordt een aantal surveys uitgevoerd, waarvan een aantal nadat NL-Alert ergens is gebruikt. Dan worden burgers in het betreffende gebied ondervraagd, maar er wordt ook gekeken naar de afwegingen en keuzes die de verantwoordelijke bestuurders maken.

Studenten die interesse hebben in dit onderzoek in het kader van hun bachelor- of masterthese kunnen zich melden.

j.m.gutteling@utwente.nl