Vliegen en wonen, an odd couple?

Graag nodigt het UT-centre for Conflict, Risk and Safety Perception u uit voor de eerste iCRiSP (brown bag) lunchlezing.

Datum: Donderdag 27 mei 2010

Tijd:       12.30 - 13.30 uur

Plaats: Zaal Cubicus b209

Spreker: Ric van Poll (RIVM, MGO, hoofd afdelingEffecten
LeefOmgevingskwaliteit (ELO))

Titel: Vliegen en wonen, an odd couple?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RiVM) heeft in het

(recente) verleden uitgebreid studie verricht naar de impact van vliegvelden op de gezondheid en veiligheidsbeleving van omwonenden.  Dit onderzoek is zowel rond Schiphol, als het militaire vliegveld in de omgeving van Geilenkirchen (Zuid Limburg) uitgevoerd.

Geïnspireerd door de resultaten van deze eerdere studies zal Ric van Poll in deze lunchlezing ingaan op een aantal aspecten rond wonen en vliegvelden. Welke maatschappelijke processen zijn te verwachten en wat voor soort onderzoeksvraagstukken zullen ontstaan op het gebied van conflict, risico- en gezondheidsbeleving?

Vanaf 27 mei zal een selectie van eerder onderzoek ook te vinden zijn via het documentatiecentrum op de website van iCRiSP: http://icrisp.utwente.nl

We horen graag of u aanwezig kunt zijn (uiterlijk donderdag 13 mei doorgeven aan Mary Tijdink, email of telefoon). Het aantal plaatsen is beperkt.

Met vriendelijke groet, namens iCRiSP,

Jan Gutteling en Ellen Giebels