Verschenen

Kijk op waterveiligheid

Onder redactie van Herman van der Most, Sten de Wit, Bertien Broekhans, en Wietske Roos.

Eburon Academic Publishers.

De Nederlandse burger heeft veel vertrouwen in de waterkeringen en maakt zich weinig zorgen. Maar hoe klein de kans ook is, een overstroming is nooit geheel uit te sluiten. Er is dan ook een groeiende aandacht voor het beperken van de gevolgen van een overstroming.

Het nieuwe waterveiligheidsbeleid gaat uit van een risicobenadering. Zo’n ontwikkeling roept nieuwe vragen op. Hoe verhouden zich de voor- en nadelen van een meerlaags veiligheidsbeleid? Wat is de risicoperceptie van de burger? Weet de burger wat hij moet doen als zich onverhoopt een overstroming voordoet? Is hij ook van plan om zelf maatregelen te nemen of ziet hij dat als een taak van de overheid?

Dit boek, bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs verkent in een tiental essays verschillende aspecten van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor nieuwe inzichten – vanuit het PROmO-project – ten aanzien van de perceptie en communicatie van risico’s van overstromingen.

Inhoudsopgave
essay 1 Van Deltacommissie 1 tot Deltacommissie 2. Alleen preventie of ook kijken naar overstromingskansen?

Aad Correljé, Bertien Broekhans en Wietske Roos

essay 2 Waar gaat dat heen? Technische informatie in de waterveiligheid

Jan M. Gutteling, Karin Stone, Marlies Baan en Jakolien Leenders

essay 3 Mag het wat kosten? Over de bereidheid van burgers te betalen voor waterveiligheid

Marija Bockarjova, Peter Geurts, Marjan Oosterhaven en Anne van der Veen

essay 4 niet bij preventie alleen.Simulatie en analyse van een debat tussen voor- en tegenstanders van meerlaagsveiligheid.

Sten de Wit, Ruben Jongejan en Herman van der Most

essay 5 alle dijkringen zijn gelijk, maar... zijn sommige meer gelijk dan andere? Opvattingen en percepties ten aanzien van verschillen in bescherming tegen overstromingen.

Herman van der Most, Marija Bockarjova en Teun Terpstra

essay 6 allemaal op de bok. Naar de implementatie van nieuw waterveiligheidsbeleid

Bertien Broekhans, Aad Correljé en Jacko van Ast

essay 7 Geen paniek! Risicocommunicatie door de ogen van de ‘burger’

Jan M. Gutteling, Marlies Baan, Milou Kievik en Karin Stone

essay 8 alles of niets? De betekenis van perceptie-, communicatie- en beleidsonderzoek bij Waterveiligheid

Aad Correljé, Jan M. Gutteling en Bertien Broekhans

essay 9 bedrijven en waterveiligheid. Overstromingsrisico’s en locatiekeuzes van bedrijven

Marjan Oosterhaven, Anne van der Veen en Peter Geurts

essay 10 tegen dovemansoren gezegd? Adviezen over de opzet en inhoud van overheidscommunicatie over voorbereiden op overstromingen.

Teun Terpstra

Voor meer informatie of een recensie exemplaar, neem contact op met Eburon Academic Publishers:  Joanne van der Made, info@eburon.nl, 015-2131484, Postbus 2867, 2601 CW, Delft. Website: www.eburon.nl