iCRiSP onderzoekers & WODC

iCRiSP onderzoekers doen in opdracht van WODC onderzoek naar het gebruik van informatiemiddelen en het informatie zoeken van burgers tijdens crises.

iCRiSP onderzoekers Jan M. Gutteling en Peter W. de Vries gaan samen met I&O Research op zoek naar de motieven voor burgers om gebruik te maken van bepaalde informatiebronnen bij crises. Beiden zijn als docent ook betrokken van de master Conflict, Risico en Veiligheid. De inzichten die dit onderzoek gaat opleveren kunnen van belang zijn voor de verbetering van de informatievoorziening door de overheid aan burgers tijdens een crisis. De Vries: “Neem als voorbeeld nu de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Het was al snel duidelijk dat burgers grote behoefte hadden aan informatie-op-maat, maar dat het voor de verschillende overheden heel erg moeilijk was om die informatie op tijd aan te leveren. Als we zouden weten wat burgers verwachten te vinden in verschillende informatiebronnen, zoals internet, en de sociale media, of misschien via wat traditionelere kanalen zoals radio, televisie of teletext, dan kan de burger beter bediend worden”. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Studenten die interesse hebben in dit onderzoek in het kader van hun bachelorthese of masterthese kunnen zich bij een van beide docenten aanmelden.

j.m.gutteling@utwente.nl of p.w.devries@utwente.nl