Gutteling voorzitter WODC commissie

iCRiSP-er Jan Gutteling voorzitter WODC-commissie

Onlangs is door het ministerie van Veiligheid en Justitie opdracht verleend aan I&O Research i.s.m. Berenschot voor de uitvoering van het onderzoek ‘Belevingsonderzoek pilots NL Alert’. NL-Alert is een state-of-the-art publiekswaarschuwingsysteem, te gebruiken bij acute dreigingen en crises. Door middel van berichten op de mobiele telefoon wordt men in geval van nood geïnformeerd over de dreiging, en hoe te handelen. Het systeem is een aanvulling op bestaande waarschuwingssystemen. In dit onderzoek komen verschillende publieksstudies aan de orde, waarvan de uitkomsten van belang zijn voor de beslissing of NL-Alert in ons land zal worden ingevoerd.

Het Ministerie heeft een begeleidingscommissie voor dit onderzoek ingesteld onder voorzitterschap van dr. Jan .M. Gutteling (UT, iCRiSP). Voorts zitten in de commissie Ellen Jagtman (TU Delft), Aafke Schaapherder (VenJ), Lucinda Sterk (VenJ), en Theo van Mullekom (WODC).