Ellen Giebels voorzitter WODC commissie "inventarisatie veiligheidsrisico's in de schietsport"

Ellen Giebels voorzitter WODC commissie "inventarisatie veiligheidsrisico's in de schietsport"

Onlangs is er door het ministerie van Veiligheid en Justitie opdracht verleend aan Bureau Beke om onderzoek te doen naar veiligheidsrisico's in de schietsport, mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn. Het ministerie heeft een begeleidingscommissie voor dit onderzoek ingesteld onder voorzitterschap van prof.dr. Ellen Giebels.