Vacature Activering van Burgers

Vacature voor Promovendus voor onderzoek naar activering van burgers

 

Binnen de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid van de Universiteit Twente is een vacature voor een Promovendus voor onderzoek naar activering van burgers (startdatum 1-9-2012)


De uitdaging

TNO en de Universiteit Twente doen gezamenlijk onderzoek naar zelfredzaamheid en burgerparticipatie in het sociale veiligheidsdomein. Een belangrijke vraag die hierbij speelt is hoe burgers geactiveerd kunnen worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en welzijn. Het project richt zich op de volgende vragen: Welke (psychologische) determinanten liggen aan zelfredzaam gedrag ten grondslag? Welke interventies zijn mogelijk? En hoe kunnen we de effecten hiervan meten? De uitvoering van het onderzoek is een combinatie van labexperimenten en (quasi)experimenteel onderzoek in wijken.

Het doel van de aanstelling is dat je een opleiding volgt tot wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode van 4 jaar (bij 1,0 fte). Als onderdeel van je opleiding word je in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen bij het Kurt Lewin Institute, de onderzoeksschool voor sociale psychologie.


Ons aanbod

Wij bieden je een tijdelijk dienstverband voor vier jaar (fulltime; een aanstelling voor 80 of 90% behoort tot de mogelijkheden) dat wordt afgesloten met een te verdedigen proefschrift. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.042,00 bruto per maand, oplopend tot € 2.612,00 bruto per maand in het vierde jaar.


Binnen de aanstelling kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je wordt aangesteld bij de Universiteit Twente, maar je zult de helft van je tijd ook bij TNO doorbrengen. Hierdoor word je in de gelegenheid gesteld om je binnen een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving wetenschappelijk breed te ontwikkelen. Je volgt colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek. Tevens zijn er ruime experimentele en informatiseringsvoorzieningen.


Uw profiel

Wij zoeken een afgestudeerd en bij voorkeur experimenteel of sociaal psycholoog. Als je zeer binnenkort afstudeert kun je ook solliciteren.

Tevens zoeken we in de kandidaat een voor het beoogde project goede mix van eigenschappen en vaardigheden, waaronder:

- passie voor het algemene thema, activering van burgers in het sociale veiligheidsdomein

- grote nieuwsgierigheid en creativiteit

- goede analytische vaardigheden

- wetenschappelijke integriteit

- de bereidheid om in een team intensief samen te werken

- goede ‘zelf-organisatorische’ vaardigheden (bijv. planning)

- goede communicatieve vaardigheden, in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk

Tot aanbeveling strekt:

- ervaring met experimenteel gedragswetenschappelijk onderzoek

- affiniteit met het modelleren van gedrag

Informatie
Heb je belangstelling? Dan kun je voor nadere inlichtingen contact opnemen met de projectleider, dr. José Kerstholt (e-mail: jose.kerstholt@tno.nl.).

Sollicitatie

Je sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae incl. een officiële lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten en de namen en e-mail adressen van twee referenten (bijlage 1) en je afstudeerwerkstuk/scriptie in digitale vorm (bijlage 2), kun je tot 23 juni a.s. richten aan de Universiteit Twente (via de onderstaande link).


De organisatie

Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. De Universiteit Twente is de enige campusuniversiteit in Nederland, verdeeld over zes faculteiten verzorgen we ruim vijftig opleidingen. De Universiteit Twente heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

In de faculteit Gedragswetenschappen (GW) worden bachelor- en masteropleidingen aangeboden op het gebied van psychologie, communicatiewetenschap en onderwijskunde. Op het gebied van Wijsbegeerte is er een tweejarige masteropleiding en daarnaast is de faculteit verantwoordelijk voor de verzorging van de eerstegraadslarenopleidingen op masterniveau. Het onderzoek in de faculteit richt zich op uiteenlopende thema's als Veiligheid en Gezondheid, Arbeid en Organisatie, Kennis en Onderwijs, en Technologie en Media. Op deze gebieden richten wij ons op het analyseren van problemen in de samenleving die te maken hebben met het gedrag van mensen en vervolgens op het zoeken naar effectieve oplossingen om met deze problemen goed om te kunnen gaan. Een technologische invalshoek staat daarbij op de voorgrond.

 

Klik hier om te solliciteren / Apply now