Vacature voor promovendus "interventies bij juridische geschillen vanuit een psychologisch perspectief"

Promovendus "interventies bij juridische geschillen vanuit een psychologisch perspectief"

 

Binnen de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid van de Universiteit Twente is een vacature voor een Promovendus “interventies bij juridische geschillen vanuit een psychologisch perspectief” (beoogde looptijd: 1-8-2012 tot 1-8-2015).


De uitdaging / The challenge

De universiteit Twente doet in opdracht van het Ministerie van Justitie en samen met de Universiteit van Tilburg onderzoek naar interventies die rechtzoekenden helpen als zij een juridisch geschil hebben (denk aan verstoorde relaties tussen werknemers en werkgevers, bij echtscheidingen of consumentenconflicten). Het project richt zich op de volgende vragen: welke behoeften hebben burgers wanneer zij zich wenden tot een derde partij, zoals een juridisch loket? Welke interventies zijn behulpzaam bij het managen van verwachtingen? Welke interventies dragen bij aan positieve uitkomsten, waaronder een grotere zelfredzaamheid van de partijen en het oplossen van conflicten?

Je onderzoekt voorgaande vragen met een mix van survey- en experimenteel onderzoek. Er is in het project al enig voorwerk gedaan en je kunt direct aan de slag met twee datasets die bij cliënten van het juridisch loket zijn verzameld. Daarnaast betreft een belangrijk deel van het project een effectonderzoek met herhaalde metingen van een online tool voor diagnose en triage die dit najaar online gaat. Het vernieuwende aspect van deze tool is dat er niet alleen aandacht is voor de wetten of regels die van toepassing zijn op een conflict, maar ook gebruik wordt gemaakt van verschillende psychologische interventies om de (vaak onrealistische) verwachtingen van burgers te managen.

Het doel van de aanstelling is dat je een opleiding volgt tot wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode van 3 jaar (bij 1,0 fte). Als onderdeel van je opleiding word je in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen bij het Kurt Lewin Instituut, de onderzoeksschool voor sociale psychologie.

Ons aanbod / Our offer

Wij bieden je een tijdelijk dienstverband voor drie jaar (fulltime; een aanstelling voor 80% of 90% behoort tot de mogelijkheden) dat wordt afgesloten met een te verdedigen proefschrift. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.379,00 bruto per maand, oplopend tot € 2.612,00 bruto per maand in het derde jaar.


Binnen de aanstelling kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je wordt aangesteld bij de Universiteit Twente, maar werkt ook samen met collega’s van de Universiteit van Tilburg en met mensen van de Raad voor de Rechtsbijstand. Hierdoor word je in de gelegenheid gesteld om je binnen een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving wetenschappelijk breed te ontwikkelen. Je volgt colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek. Tevens zijn er ruime experimentele en informatiseringsvoorzieningen.

Uw profiel / Your profile

Wij zoeken een afgestudeerd gedragswetenschapper bij voorkeur met ervaring met quasi-experimenteel design en/of goede kennis van conflictpsychologie. Als je zeer binnenkort afstudeert kun je ook solliciteren.

Tevens zoeken we in de kandidaat een voor het beoogde project goede mix van eigenschappen en vaardigheden, waaronder:

- passie voor het thema conflict en veiligheid

- affiniteit met juridische processen

- goede analytische vaardigheden

- wetenschappelijke integriteit

- de bereidheid om in een team intensief samen te werken

- goede ‘zelf-organisatorische’ vaardigheden (bijvoorbeeld planning)

- goede communicatieve vaardigheden, in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk

Informatie
Heb je belangstelling? Dan kun je voor nadere inlichtingen contact opnemen met de projectleider, prof. dr. Ellen Giebels (e-mail: e.giebels@utwente.nl).   

Sollicitatie
Je sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae incl. cijferlijsten en de namen en e-mail adressen van twee referenten (bijlage 1) en je afstudeerwerkstuk/scriptie in digitale vorm (bijlage 2), kun je tot 1 juli a.s. richten aan de Universiteit Twente (via de link “solliciteer direct”).

De organisatie / The organisation

Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. De Universiteit Twente is de enige campusuniversiteit in Nederland, verdeeld over zes faculteiten verzorgen we ruim vijftig opleidingen. De Universiteit Twente heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

In de faculteit Gedragswetenschappen (GW) worden bachelor- en masteropleidingen aangeboden op het gebied van psychologie, communicatiewetenschap en onderwijskunde. Op het gebied van Wijsbegeerte is er een tweejarige masteropleiding en daarnaast is de faculteit verantwoordelijk voor de verzorging van de eerstegraadslarenopleidingen op masterniveau. Het onderzoek in de faculteit richt zich op uiteenlopende thema's als Veiligheid en Gezondheid, Arbeid en Organisatie, Kennis en Onderwijs, en Technologie en Media. Op deze gebieden richten wij ons op het analyseren van problemen in de samenleving die te maken hebben met het gedrag van mensen en vervolgens op het zoeken naar effectieve oplossingen om met deze problemen goed om te kunnen gaan. Een technologische invalshoek staat daarbij op de voorgrond.

 

Klik hier om te solliciteren / Apply now
 

 

 

Terug