Leerovereenkomst tweedegraads docenten naar eerstegraads

Eind 2007 is tijdens de jaarlijkse ‘Rector meets Rector-dag’ op de Universiteit Twente (UT) het plan ontstaan om versneld een bijdrage te leveren aan het toekomstig tekort aan docenten in de regio Twente. Gemotiveerde en getalenteerde 2e graads docenten krijgen de mogelijkheid een academische opleiding te volgen om 1e graads te worden. Vanaf 1 september draait dit op maat gemaakte scholingstraject. Negentien 2e graads docenten uit het Twentse voortgezet onderwijs nemen dan plaats in de collegebanken van de UT. Na afloop van dit nieuwe academische scholingstraject halen zij hun eerstegraads onderwijsbevoegdheid in hun vak .

Met dit traject voorziet de opleiding in de behoefte van de scholen aan meer academisch geschoolde docenten en draagt de opleiding bij aan innovatie van het voortgezet onderwijs. In de nieuwe opleiding zijn leren en werken op elkaar afgestemd: de scholen roosteren de docenten vrij, de collegetijden sluiten aan op hun werktijden en het onderzoek dat de docenten gaan doen wordt afgestemd op de innovatiebehoefte van de school.

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met 13 scholen in de regio en wordt aangeboden onder de vlag van de Twente School of Education, het samenwerkingsverband van Saxion Hogescholen, Hogeschool Edith Stein en de Universiteit Twente. Het programma is mogelijk gemaakt met steun van het OCW-scholingsfonds, een impuls van het Universum Programma van het Platform Beta Techniek en eigen investeringen vanuit de scholen.

Dit op maat gemaakt scholingstraject valt binnen twee masteropleidingen van de UT. De masteropleiding Science Education and Communication (SEC) kent een specialisatie waarbij de eerstegraads bevoegdheden voor Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Informatica verkregen kunnen worden. Via de masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen kan ook een eerstegraads bevoegdheid verworven worden.

Het introductieprogramma vond plaats in De Vrijhof . Voor meer informatie over de leerovereenkomst voor de tweedegraads docenten, kan contact op worden genomen met Carel Vaneker, tel 053 – 489 2139 of Jan van der Veen, tel 053-4895709.