Wijziging opleidingsnamen

Wijziging opleidingsnamen in Onderwijskunde en Communicatiewetenschap

Het ministerie van OCW heeft onlangs een onderzoek afgerond naar het gebruik van opleidingsnamen in het HBO en WO. Hierbij is geconstateerd dat het verschil tussen de namen die de instellingen zelf hanteren en de officieel geregistreerde opleidingsnamen (in het CROHO-register) in sommige gevallen kan leiden tot verwarring of zelfs onbedoelde misleiding van (aankomende) studenten.

De UT bleek volgens dit onderzoek een aantal ‘mogelijk misleidende’ (waaronder EDMM) en een aantal ‘verwarrende’ (waaronder TCW) opleidingsnamen te hanteren. Hoewel de UT steeds zorgvuldig is geweest in het informeren van (aankomende) studenten over de verschillen in opleidingsnamen, heeft het College van Bestuur besloten de gehanteerde alternatieve opleidingsnamen te schrappen, om alle verwarring te voorkomen. Vanaf nu worden alleen nog maar de formele opleidingsnamen gehanteerd, zoals ze in het CROHO-register geregistreerd staan.

Voor de GW bacheloropleidingen zijn dit:

Oude opleidingsnamen

Nieuwe (CROHO) namen

Educational design, management en media

Onderwijskunde

Toegepaste Communicatiewetenschap

Communicatiewetenschap

Overigens zijn er voor de namen van onze masteropleidingen geen wijzigingen.

De andere UT bacheloropleidingen die van naam gaan veranderen, zijn:

Oude opleidingsnamen

Nieuwe (CROHO) namen

Bedrijfskunde

Bedrijfswetenschappen

Business and IT

Bedrijfsinformatietechnologie

Chemische Technologie

Scheikundige Technologie

European Studies

Bestuurskunde - opleidingsvariant European Studies

Engelstalig:

Public Administration Science - track European Studies

Toegepaste Wiskunde

Technische Wiskunde

Een en ander betekent dat we vanaf heden de formele opleidingsnamen gebruiken in onze interne en externe communicatie; dus naar zowel huidige als aankomende studenten. Dat wil zeggen: Onderwijskunde (OWK) in plaats van Educational Design, Management en Media en Communicatiewetenschap (CW) in plaats van Toegepaste Communicatiewetenschap.

In de communicatie naar huidige en aankomende studenten zal de afdeling Communicatie & Media het initiatief nemen. We zijn druk doende de nieuwe namen te verwerken in de wervingsmiddelen voor komend collegejaar. In principe geldt er geen overgangsfase. We zullen dus niet beide namen naast elkaar gebruiken. Wel zullen we in de toelichting zoveel mogelijk proberen duidelijk te maken onder welke naam de opleiding voorheen bekend stond. Tevens benadrukken we dat alleen de naam is veranderd, en niet de inhoud van de opleiding.

Ratna Toering,

communicatieadviseur Gedragswetenschappen