Nieuwe merkidentiteit UT

Velen van ons zijn in de afgelopen maanden druk bezig geweest met de begeleiding en ontwikkeling van de toekomststrategie Universiteit Twente, oftewel Route’14. Het doel is om voor het einde van dit jaar te komen tot een nieuw instellingsplan 2009-2014.
Tegelijkertijd is het consultancybureau Boer & Croon samen met het College van Bestuur en het MT op zoek gegaan naar een nieuwe positionering van de Universiteit Twente. Zij hebben in zeer korte tijd de vertaalslag gemaakt naar een aangescherpt profiel. Dit profiel vormt de basis voor de uitwerking naar een nieuwe visuele merkidentiteit en communicatiestrategie. De positioneringstekst is goedgekeurd en dat geeft ons de ruimte om onder leiding van Anne Flierman een opdracht uit te zetten voor de ontwikkeling van een nieuwe merkidentiteit (branding) en een daarbij behorende corporate campagne. Voor de pitch zijn drie bureaus uitgenodigd.

Doel is om op de UT-nieuwjaarsreceptie (5 januari 2009) een nieuwe visuele identiteit (huisstijl, logo, dragers en dergelijke) gepresenteerd zal worden. De implementatie van die nieuwe huisstijl zal in de eerste maanden van 2009 plaatsvinden. Om onnodig kapitaalverlies te voorkomen, wordt geadviseerd om tot die tijd geen grote aanschaffingen te doen van middelen waarop het UT-logo staat; denk hierbij aan zaken als bedrijfskleding, auto's, bewegwijzering, grote drukwerken en dergelijke.

Vanuit de facultaire communicatieafdelingen is de communicatieadviseur GW betrokken bij de selectie van de bureaus die deelnemen aan de pitch. Voor meer informatie en/of toelichting kun je contact opnemen met ondergetekende.

Ratna Toering,

communicatieadviseur GW