Uitnodiging facultaire opening academisch jaar op 25 september

Beste collega,

Graag nodigen we je uit voor de facultaire opening van het academisch jaar op: donderdag 25 september om 16.00 uur in de kantine van Cubicus onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens deze opening zal het Strategisch Plan van de faculteit Gedragswetenschappen worden gepresenteerd voor de periode van 2008-2012. Ook is er tijd om na te genieten van het vijfjarig lustrumfeest: het eerste exemplaar van het lustrumfeest fotoboek zal worden aangeboden. Uiteraard ontvangt elke medewerker nadien een exemplaar van dit prachtige boek. Aan iedere vakgroep en afdeling wordt ter plekke nog een aardige verrassing uitgereikt.

De faculteit Gedragswetenschappen is voornemens ieder academisch jaar te openen met een faculteitsborrel, danwel af te sluiten met een faculteitsborrel. Voor volgend jaar is deze bijeenkomst gepland op 18 juni 2009.

Tevens maak ik jullie erop attent dat de Nieuwsjaarsborrel GW gepland is op woensdag 7 januari 2009. 

Met vriendelijke groet, mede namens de lustrumfeestcommissie,

Hubert Coonen