Mini-symposium en afscheid Wilmad Kuiper

Per 1 augustus jl. is Wilmad Kuiper in dienst van de SLO getreden. Na ruim 20 heeft hij de UT verlaten. Omdat inmiddels ook Jan van den Akker en Ellen van den Berg een belangrijk deel van hun werktijd elders doorbrengen (resp. SLO en Hogeschool Edith Stein) grijpt de vakgroep C&O het vertrek van Wilmad Kuiper aan om een minisymposium te organiseren over ‘Ontwerpen in de Onderwijskunde’. Op 3 oktober a.s. zullen vanaf 15.00 uur de drie UT-verlaters hun licht laten schijnen over ontwerpen, over ontwerpen en onderzoek (Jan van den Akker), ontwerpen en onderwijs (Wilmad Kuiper) en ontwerpen en de onderwijspraktijk (Ellen van den Berg). Na het minisymposium is de afscheidsreceptie van Wilmad Kuiper waar ook Jan en Ellen de hand kan worden geschud.
De officiële uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk in jullie postvakjes.

Namens de vakgroep C&O,

Jules Pieters
voorzitter