2007

1.

Dijkstra, A. (2007). Perspectief op het democratisch motief in de wetenschapscommunicatie. In Jaap Willems (Ed.), Basisboek Wetenschapscommunicatie (pp. 63-74). Amsterdam: Boom Onderwijs.

2.

Giebels, E. & Euwema, M.C. (2007). Conflict, belangen, (de-)escalatie en partijen in de rechtzaal: een psychologisch perspectief. In M. Pel & J. H. Emaus (Red): Het Belang van Belangen, pp21-33. SDU mediation reeks: deel 7.

3.

Horst, M., Kuttschreuter, M. & Gutteling, J. (2007). Perceived usefulness, personal experiences, risk perception and trust as determinants of adoption of e-government services in The Netherlands. Computers in human behavior, 23, 1838-1852.

4.

Vos, M. & Giebels, E. (2007). De invloed van sociale onrechtvaardigheid op deviant gedrag in organisaties: spelen emotionele stabiliteit en het geloof in een rechtvaardige wereld een rol? Gedrag & Organisatie, 20, 393-408.