2003

1.

Gaskell, G., Allum, N., Stares, S. & Gutteling, J. (2003). Europeans and Biotechnology in 2002. Eurobarometer 58.0. A report to the EC Directorate General for Research from the project 'Life Sciences in European Society' QLG7-CT-1999-00286. Brussel: European Commission, 40 pp.

2.

Giebels, E., De Dreu, C.K.W., & Van de Vliert, E. (2003). No way out or swallow the bait of shared exit options in negotiations: The influence of social motives and interpersonal trust. Group Processes and Intergroup Relations, 6, 369-386.

3.

Hanssen, L., Dijkstra, A., Roeterdink, W. & Stappers, J. (2003). Wetenschapsvoorlichting: profetie of professie. Een confrontatie tussen communicatietheorie en voorlichtingspraktijk. Amsterdam: Stichting Weten, 2 pp. isbn. 1384-6930.

4.

Harmsen, F., Woudenberg, F., Elsman-Domburg, L. & Gutteling, J. (2003). De inzet van maatschappelijke organisaties bij de communicatie over loodhoudend drinkwater. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 31(3), 227-244, issn. 1384-6930.

5.

Langeloo, M. & Giebels, E. (2003). Beïnvloedingsgedrag van managers: in hoeverre speelt culturele oriëntatie een rol? Gedrag & Organisatie, 16, 326-339.

6.

Molder, H. te & Gutteling, J. (2003). De kwestie voedingsgenomics: over afvallige burgers en eensgezinde experts. In Est, R. van, Hanssen, L. & Crapels, O. (Ed.), Genen voor je eten - Eten voor je genen. (pp. 125-141). 's-Gravenhage: Ratheneu Werkdocument nr. 90. isbn. 90 77364 013.

7.

Molder, H. te & Gutteling, J. (2003). The issue of food genomics: about uncaring citizens and united experts. In Est, R. van, Hanssen, L. & Crapels, O. (Ed.), Genes for you food - Food for your genes. Societal issues and dilemmas in food genomics. (pp. 117-136). 's-Gravenhage: Ratheneu Werkdocument nr. 92. isbn. 90 77364 021.