2001

1.

Bauer, M., Kohring, M., Allansdottir, A., & Gutteling, J. (2001). The dramatisation of biotechnology in elite mass media. In G. Gaskell & M.W. Bauer (Eds.), Biotechnology 1996-2000: The years of controversy (pp. 35-52). London: Science Museum.

2.

Denters, S., Huijgen, G., Gutteling, J., & Peppel, R. van de (2001). De betrokken burger. Ontwikkeling en nulmeting van de Noord-Hollandse burgermonitor. Enschede: I&O Research.

3.

Gurabardhi, Z., & Gutteling, J. (2001). De relatie tussen externe risicocommunicatie en de interne communicatie van organisaties. In M. van Delden, F. Kleijn, A. Kool, O. Scholten, J. Vollenhoven, & G. Kienhorst (Eds.), Handboek Interne Communicatie. Alphen a/d Rijn: Samsom.

4.

Gutteling, J. (2001). Crisiscommunicatie: een kwestie van vertrouwen. Dossier management en communicatie, dossier 9, 17-30.

5.

Gutteling, J. (2001). Current views on risk communication and their implications for crisis and reputation management. Document design, 2(3), 236-246.

6.

Gutteling, J. (2001). De Controversiele boodschap (2001, 4). Utrecht: Stichting Weten.

7.

Gutteling, J., Midden, C., Smink, C., & Meijnders, A. (2001). THE NETHERLANDS: Controversy or consensus? In G. Gaskell & M.W. Bauer (Eds.), Biotechnology 1996-2000: The years of controversy (pp. 229-236). London: Science Museum.

8.

Kuttschreuter, M., & Gutteling, J. (2001). Computerexpertise en de selectieve verwerking van informatie over het Millenniumprobleem. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 29(1), 51-71.

9.

Woudenberg, F., Gutteling, J., & Elsman, M. (2001). Communicatie over lood in drinkwater: Evaluatie van de effecten. Rapport i.o.v. Minsterie van VROM, hoofdinspectie Milieuhygiene. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o..