Harmonie zonder ironie: Leidt intergroepsconflict of -harmonie tot sociale verandering?

Bachelor/Masterthese opdracht

Harmonie zonder ironie:

Leidt intergroepsconflict of -harmonie tot sociale verandering?

Omschrijving:

In de afgelopen decennia is de diversiteit in samenlevingen als die van Nederland aanzienlijk toegenomen. Als gevolg daarvan komen we dagelijks in contact met mensen met andere achtergronden; op televisie, op ons werk en in onze woonomgeving. Deze diversiteit in (culturele) afkomst kan leiden tot een meer dynamische en interessante wereld. Echter, een voorwaarde is dat mensen deze verschillen kunnen waarderen en niet als bedreiging zien. Verschillen tussen groepen kunnen namelijk gemakkelijk leiden tot 'wij-zij' denken met als gevolg vooroordelen en spanningen.

Veel onderzoek heeft al laten zien dat een effectieve manier om conflicten tussen subgroepen te voorkomen is om groepsleden bewust te maken van een identiteit die beide groepen delen. Bijvoorbeeld, door bij bewoners van cultureel diverse wijken de nadruk te leggen op een gedeelde wijkidentiteit kunnen spanningen tussen culturele groepen voorkomen worden. Of binnen de context van de Universiteit Twente kan het belangrijk zijn om bij studenten van de betastudies en de gammastudies de nadruk op een gezamenlijke UT identiteit te leggen.

Uit recent onderzoek blijkt echter ook dat dergelijke interventies die het doel hebben om conflicten tussen groepen te verminderen, ironisch genoeg tot een lagere motivatie leiden om ongelijkheid daadwerkelijk tegen te gaan. Het benadrukken van overeenkomsten tussen autochtonen en allochtonen kan bijvoorbeeld goed zijn voor de beeldvorming tussen deze twee groepen. Echter, tegelijk kan dit leiden tot minder steun voor diversiteitsprogramma’s die allochtone werknemers dezelfde kansen moeten geven. In dit project gaan we op zoek naar interventies die er op gericht zijn om de conflicten tussen groepen te verminderen én mensen te motiveren om zich in te zetten voor gelijkheid.

Werkwijze:

Na een kennismaking met en exploratie van de relevante literatuur alsmede de formulering van een onderzoeksvraag, kun je een onderzoeks­opzet kiezen die geschikt is om specifieke hypothesen te toetsen. Hierbij kun je denken aan of het opzetten en uitvoeren van een experiment of het ontwerpen van een vragenlijst die in het veld afgenomen zal worden.

Literatuur:

Saguy, T., Tausch, N., Dovidio, J. F., & Pratto, F. (2009). The Irony of Harmony. Psychological Science, 20, 114.

Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., & Saguy, T. (2007). Another view of “we”: Majority and minority group perspectives on a common ingroup identity. European review of social psychology, 18, 296–330.

Wright, S. C. (2009). The next generation of collective action research. Journal of Social Issues, 65, 859–879.

Informatie:

Heb je interesse in deze opdracht? Neem dan contact op met de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl)

Start:

Kan per direct