Determinanten van risicoperceptie

DETERMINANTEN VAN RISICOPERCEPTIE

Thema: Determinanten van risicoperceptie

Bij veel vraagstukken over de individuele zelfredzaamheid of over het zoeken van informatie over dreigingen en risico speelt de risicoperceptie een cruciale rol. De risicoperceptie lijkt te fungeren als de rem of het gaspedaal bij dit type vraagstukken. Het is dus van groot belang om beter te begrijpen op basis waarvan mensen tot een risico- of dreigingsperceptie komen. Daar wordt al wel langer onderzoek naar gedaan, en er is een tamelijk omvangrijke hoeveelheid empirisch materiaal beschikbaar, onder andere over de samenhang tussen risicoperceptie en andere sociaalpsychologische constructen. Niettemin wachten nog veel vragen op een (empirisch) antwoord.

Onderzoeksvragen zijn er legio, en kunnen bijvoorbeeld gaan over:

·

De bruikbaarheid en compleetheid van het gebruikte theoretische kader en concepten.

·

De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoeksinstrumentarium.

·

De rol en betekenis van context en risicovol gedrag.

·

De betekenis en rol van informatie zoeken en zelfredzaamheid bij de risicoperceptie.

Bij de onderzoeksmethoden kun je denken aan (quasi-)experimenteel onderzoek of survey-onderzoek, al naar gelang de onderzoeksvraag.

Aanvullende documentatie beschikbaar.

Start: kan per direct.

Informatie

Heb je interesse in dit onderwerp? Neem dan contact op met de thema-coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl)