Partners

Fraudeurs handelen niet binnen vaste kaders. Zij zoeken de meest efficiënte wijze om tot financieel gewin te komen en doorkruizen hierbij alle kaders die officiële instanties hebben opgetrokken.

Wil men fraude tegengaan dan zal er vanuit een keten samengewerkt moeten worden. Zonder samenwerking is het onmogelijk om fraude te detecteren. Het DFI is zich hier bijzonder goed van bewust en ziet onderlinge samenwerking en afstemming dan ook als één van de speerpunten.

Fraudebestrijding moet geen punt van concurrentie worden. In dit geval geldt dat concurrenten, collega’s kunnen worden.

 

Op dit moment werken wij samen met de volgende partners.

Het Dutch Fraud Initiative komt oorspronkelijk voort uit een project van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Op basis van een quick scan (link), werd een conferentie georganiseerd waarbij 70-80 personen uit allerlei verschillende branches aanwezig waren betreffende fraudebestrijding. Vanuit dit seminar kwam een consensus dat de aanpak van fraude te verspreid en gefragmenteerd plaatsvond. Hieruit is het initiatief ontstaan om tot een nationaal centrum voor het monitoren van en verzamelen van kennis over fraude op te richten.

http://www.cheshire.police.uk/images/national-fraud-authority.jpg

De National Fraud Authority (NFA) is de overheidsorganisatie in Groot Brittanië die in samenwerking met vele andere stakeholders de omvang van fraude meet en die initiatieven coördineert om de hoeveelheid fraude te verminderen. Zij hebben met bescheiden middelen enorme resultaten bereikt. De NFA neemt deel aan de adviesraad van het DFI.

http://thinkspalondon.com/wp-content/uploads/2010/04/KPMG_COLOR.jpg

KPMG is een bijzonder grote speler binnen de wereld van fraudebeheersing. Met hun expertise, kennis en ervaring bieden zij een schat aan informatie en middelen aan. Vanuit de samenwerking met KMPG is Marcia Fissette bij het DFI gekomen om te werken aan haar promotieonderzoek.