test (1)

Welkom bij Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid

Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid bundelt de onderwijs- en onderzoekexpertise op de gebieden van veiligheid en risicomanagement op de UT. Het biedt een loket voor vragen, verzoeken, kennisuitwisseling en opdrachten uit alle maatschappelijke sectoren. Het initieert onderzoek op het terrein van risicomanagement en veiligheid, en geeft bekendheid aan de uitkomsten hiervan. Daarnaast biedt het mogelijkheden om opleidingen en trainingen te verzorgen.

Het kenniscentrum staat open voor samenwerking op diverse terreinen en legt verbindingen tussen bedrijven, overheidsorganisaties, kennisorganisaties en maatschappelijke instellingen op gebied van risicomanagement en veiligheid.

Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid is een initiatief van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, als hoogleraar Risicomanagement verbonden aan de Universiteit Twente.

In het filmpje hieronder ziet u wat het Kenniscentrum doet.

Kenniscentrum risicomanagement & veiligheid from University of Twente on Vimeo.

Deskundigheid op het gebied van veiligheid

De Universiteit Twente heeft wereldwijd erkende expertise op gebied van gezondheid, duurzaamheid, water en technologieën als ICT, biomedische en nanotechnologie. Risicomanagement en veiligheid heeft raakvlakken met al deze thema’s. Excellente onderzoekers werken aan simulatiemodellen voor besmettingen, het verbeteren van werkroutines in operatiekamers, onderzoek naar mogelijkheden om bij de dragen aan waterzekerheid in gebieden waar droogte en toenemende druk op het water de bestaansmogelijkheden in gevaar brengt , energie en klimaat, het bestrijden van natuurrampen, risicomanagement en innovatie in de bouw, gezichts- en spraakherkenning, biometrie en de risico’s rondom nanotechnologie. Binnen de faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie, wordt er gewerkt aan methodes die kunnen bijdragen aan ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke planning in gebieden die kwetsbaar zijn voor aardbevingen of overstromingen. Daarnaast zetten onderzoekers sterk in op projecten in samenwerking met politie, justitie en defensie waarbij gedragsmatige aspecten van veiligheid verder worden ontwikkeld. Hierbij valt te denken aan de benadering van verdachten, getuigen, informanten en de groepsdynamische en ethische kant van operaties. Nieuwe technologie is daarbij een belangrijke invalshoek.

Deskundigheid op het gebied van veiligheid ontwikkelen we niet alleen. Samenwerking is een belangrijk kenmerk van het Kenniscentrum. Dit betreft zowel samenwerking met externe partners als ook de samenwerking binnen de Universiteit Twente voor de integratie van gedrags- en maatschappijwetenschappen en techniek.