Onderzoek

Eén van de voornaamste doelstellingen van het DFI is het verzamelen en verspreiden van kennis. Bovendien voert het DFI daarnaast zelf ook onderzoek uit. Tot op heden betreft het hier twee soorten onderzoek.

Allereerst oriënterend onderzoek waarbij bestaande informatie verzameld en geordend wordt. Hierbij kunt u denken aan een quick scan naar de omvang van fraude in Nederland.

Ten tweede voert het DFI wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van fraudedetectie. Door geavanceerde mathematische technieken toe te passen op grote datasets worden voorspellende variabelen gedetecteerd. Dit heeft al geleid tot meerdere succesvolle resultaten waarbij de detectiegraad van specifieke soorten fraude (faillissement- en verzekeringsfraude) zeer sterk werd verhoogd.

Een overzicht van openbaar, afgerond onderzoek is hier te vinden(gesorteerd op datum). Informatie over lopende projecten zal te zijner tijd toegevoegd worden.

Lopend onderzoek:

Promotieonderzoek van Marcia Fissette naar de mogelijkheden om datamining bij jaarverslagen in te zetten voor fraudedetectie.

Quick scan naar de meest recente gegevens over de omvang van fraude in Nederland door Alex van Geldrop.

Afgeronde publicaties:

van Geldrop & de Vries (2012) – quickscan: Fraude Loont

van Geldrop (2011) - Which factors indicate a heightened risk of bankruptcy fraud?

Veldkamp & de Vries (2008) - Identification of bankruptcy fraud in Dutch Organizations