Medewerkers

Prof. dr. ir. Theo de Vries

DeVries-1.jpg

Adviseur

Biografie

Theo de Vries is een gepassioneerd wiskundige. Zijn doel is om moderne wiskundige technologieën

toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Hij is de grote aanjager geweest achter het creëren van een centrale wetenschappelijke organisatie die zich bezig houdt met het maatschappelijk probleem van fraude. Theo de Vries is een ervaren wiskundige met veel ervaring

in het toepassen van wetenschappelijke modellen bij fraudedetectie en heeft een zeer uitgebreid

netwerk met binnenlandse en buitenlandse organisaties die zich richten op fraudebeheersing en –

bestrijding.

Meer informatie over Theo de Vries
http://www.utwente.nl/gw/omd/Medewerkers/medewerkers/DeVries.doc/