Medewerkers

Dr. ir. Bernard Veldkamp

veldkamp-bernard-rcec.jpg

Voorzitter

Biografie

Bernard Veldkamp heeft veel ervaring op het gebied van methodologie en statistiek. Zijn onderzoek richt zich met name op het gebied van meetmethodes in het onderwijs en op mathematische modellen voor het detecteren van fraude. Hij is een van de grondleggers van het onderzoek naar fraude bij faillissementen, Met een universitaire carrière die begonnen is aan de Universiteit Twente, heeft hij naam gemaakt als onderzoeker en wetenschapper. Na eerdere ervaringen in Italië, heeft hij een jaar lang in de Verenigde Staten gewerkt. Momenteel is hij directeur van het ‘Research Centre for Examination and Certification’, Associate Professor bij het ‘Department of Research Methodology, Measurement and Data-Analysis, en zit hij in de wetenschappelijke adviesraad van het ‘CITO’.

Meer informatie over Bernard Veldkamp:
http://www.utwente.nl/gw/omd/Medewerkers/medewerkers/Veldkamp.doc/