IGS University of Twente

IGS - DataLab

Dinsdag 30 september, 12.30 – 14.30 uur, Ravelijn 2503

De mogelijkheden tot gebruik van CBS-microdata voor wetenschappelijk onderzoek,

in het bijzonder op het gebied van bedrijven, personeel en innovatie

door Ruurd Schoonhoven en Marcel van den Berg, Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt over een schat aan gegevens over personen, bedrijven en instellingen, en publiceert daarop gebaseerde statistieken via de elektronische databank Statline. Daarnaast biedt het CBS aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om via remote access zelf onderzoek te doen op de binnen het CBS aanwezige microdata (zie www.cbs.nl/cvb).

In deze presentatie wordt allereerst een overzicht gegeven van de praktische en procedurele kanten van deze dienstverlening. Vervolgens wordt ingegaan op beschikbare gegevens met nadruk op die databestanden die relevant kunnen zijn voor onderzoek rond de thema’s bedrijven, personeel en innovatie. Aan de hand van één of meer voorbeelden van lopend onderzoek wordt een beeld gegeven van het soort onderzoeksvragen dat met deze data kan worden aangepakt, en welke bestanden en koppelmogelijkheden daarbij worden gebruikt.

 

 

Dinsdag 14 oktober, 12.30 – 14.30 uur, Ravelijn 2503

De mogelijkheden tot gebruik van CBS-microdata voor wetenschappelijk onderzoek

in het bijzonder op het gebied van onderwijs en andere persoonsgegevens

door Ruurd Schoonhoven en Maarten Bloem, Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt over een schat aan gegevens over personen, bedrijven en instellingen, en publiceert daarop gebaseerde statistieken via de elektronische databank Statline. Daarnaast biedt het CBS aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om via remote access zelf onderzoek te doen op de binnen het CBS aanwezige microdata (zie www.cbs.nl/cvb).

In deze presentatie wordt allereerst een overzicht gegeven van de praktische en procedurele kanten van deze dienstverlening. Vervolgens wordt ingegaan op de beschikbare persoonsgegevens in het SSB (Stelsel van Sociaaleconomische Bestanden), met speciale aandacht voor het thema onderwijs en daaraan verwante onderwerpen. Aan de hand van één of meer voorbeelden van lopend onderzoek wordt een beeld gegeven van het soort onderwijs-gerelateerde onderzoeksvragen dat met deze data kan worden aangepakt, en welke bestanden en koppelmogelijkheden daarbij worden gebruikt.

 

De presentaties zullen in het Nederlands worden gehouden.

 

Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via m.f.clifford@utwente.nl of (053-489)3423.