Overgangsregelingen TBK cohort 2012 en eerder

Overgangsregelingen 2014 – 2015 (Cohort ≤ 2012) (pdf versie)

Vervallen vakken en herkansingen

Met het oog op de invoering van het nieuwe UT-onderwijsmodel, zijn in het centrale Opleidings- en Examenreglement (OER) maatregelen getroffen om mogelijk nadelige consequenties van de overgangsregelingen voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zijn reeds vanaf 2011 aangekondigd en toegelicht.

In 2013-2014 zijn de B1 vakken voor het laatst getentamineerd en vervallen.

Ingeval van nog openstaande B1 vakken verwijzen wij naar de studie adviseur.

In 2014-2015 worden de oude BSc B2-vakken niet meer aangeboden maar wel worden twee tentamenmogelijkheden aangeboden, m.u.v. de projectvakken. De tentamen mogelijkheden bestaan uit schriftelijke tentamens, die een afspiegeling zijn van de eerder aangeboden kennisdelen en vakinhoud. Voor de B3 vakken geldt een zelfde constructie, met één jaar vertraging. Dit ziet er schematisch als volgt uit.

Voor de herkansingmogelijkheden voor de B2 vakken verwijzen wij naar de tabel hieronder.

LET OP. De twee 4e kwartiel vakken worden in kwartiel 3 en 4 herkanst.

ohort 2002 - 2012: Herkansingsmogelijkheden B2-vakken in 2014-2015

 

 

 

 

 

 

TBK

kwartiel

vak

vaknaam

EC

toets

herkansingsmogelijkheid

 

 

code

 

 

vorm

kwartiel

 

1

194121010

logistiek management

5

S

1

2

 

1

194120010

Interne organisatie

5

PSS

1

2

 

1

194108110

marketing & instutionele economie

5

PSS

1

2

 

2

191530431

statistische technieken

5

PSS

2

3

 

2

201100029

enterprise systems and business intelligence

5

PSS

2

3

 

2

194117010

bedrijfsrecht

5

S

2

3

 

3

201100049

business process management

5

PSS

3

4

 

3

191530881

stochastische modellen in operations management

5

S

3

4

 

3

194105010

project 2; proces- en organisatieanalyse *

5

PSS

3

melden bij docent

 

4

194110030

project 3; omgevingsanalyse voor organisaties *

5

PSS

4

melden bij docent

 

4

194110040

management accounting & control

5

S

3

4

 

4

194121050

methoden & technieken voor ontwerpen & beslissen

5

PSS

3

4

Nog openstaande B2 vakken moeten als eerste worden afgerond om niet in moeilijke overgangsregelingen te komen. Nu kennen we nog (tentamens voor) 5EC vakken. In het nieuwe onderwijsmodel kennen we enkel integrale 15 EC modules. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een oud 5EC vak dat nog niet is afgerond in een overgangsregeling moet worden vervangen met een 15 EC module omdat het oude vak niet meer bestaat. Uiteraard blijven uitzonderingsmaatregelen gehandhaafd.

Het studieprogramma voor de cohorten 2002 tot en met 2012 ziet als volgt uit:

Dit academisch jaar worden de B3 vakken nog aangeboden. Per 2015-2016 worden voor de B3 vakken ook enkel nog twee tentamenmogelijkheden aangeboden, m.u.v. de projectvakken.

(pdf versie)