Toelichting overgangsregeling TBK cohort 2012 en eerder

Beste TBK studenten,

Het Pre TOM studieprogramma nadert zijn einde. Tweedejaars vakken (B2) kunnen dit academisch jaar nog worden afgerond door gebruikmaking van herkansingsmogelijkheden terwijl de derdejaars (B3) vakken volgend jaar voor het laatst worden getentamineerd. Project 4: integraal proces ontwerp wordt dit jaar voor het laatste aangeboden en heeft geen herkansingsmogelijkheden.

TBK heeft een overgangsregeling ontworpen ingeval je niet alle vakken hebt afgerond. Deze overgangsregeling heeft instemming van de examencommissie.

Om te voorkomen dat je moet worden overgezet is het van belang dat je zoveel mogelijk vakken afrondt door gebruik te maken van de nog aangeboden B3 vakken en B2 herkansingen.

Als je op 31 augustus 2015 nog vakken hebt openstaan, word je overgezet naar TOM, tenzij het enkel B3 openstaande vakken betreft, waarvoor nog herkansingsmogelijkheden worden aangeboden.

Overzetten kan betekenen dat je als vervangend vak:

a)

een hele module moet volgen

b)

een deel van een module moet volgen

c)

een vervangend vak moet volgen bij andere opleidingen (bijv. premaster vakken)

Ingeval je je oude studieprogramma niet tijdig afrondt, moet je het volgende doen.

Voorbereiding op een gesprek met de studieadviseur

Je maakt een eigen concept studieplanning aan de hand van de Excel ‘Template’ die op de website staat (‘Overgangsregeling naar TOM 2014’) .

In de template zie je in de kolommen (C en D) je oude studieprogramma met een vertaling van inhoud naar de TOM modules (kolom I en J).

Bekijk het tweede tabblad ‘Uitwerking overgangsregeling’ waar je een ingevuld voorbeeld vindt van de template. Bekijk dit voorbeeld goed en ga terug naar de lege template (tabblad 1). Vul deze in aan de hand van je eigen studiesituatie. De stappen hiervoor zijn:

1)

verwijder de EC’s in kolom E van de vakken uit je programma die je niet hebt afgerond. Je ziet in cel E49 het totaal aantal openstaande EC’s

2)

markeer de afgeronde vakken groen voor een snelle herkenbaarheid

3)

kijk vanaf regel 54 of er vervangende vakken zijn voor de nog openstaande vakken en vul die in in kolom K en L.

4)

Plaats het aantal EC’s van de bestaande vakken in kolom J.

5)

Voor de nog resterende openstaande vakken zoek je de module(s) met de meeste overlap en vul per module 15 EC in in kolom J. In cel J50 zie je je totaal aantal (nog te behalen) studiepunten.

6)

Maak nu op basis van je template een studieplanning per kwartiel om te komen tot afronden van je programma (Kolom O,P en Q)

7)

Maak een afspraak met je studieadviseur, Cornelis ten Napel, via telefoonnummer 053 489 3987, en stuur hem je ingevulde template met studieplanning.

Gesprek met de studieadviseur

Tijdens het gesprek met je studieadviseur bespreken jullie de aangeleverde documenten op correctheid en uitvoerbaarheid. De studieadviseur kan/mag je verzoeken je documenten bij te stellen of hij kan ze, gemandateerd door de examencommissie, goedkeuren.

Ingeval van bijzondere omstandigheden of afwijkende studieprogrammavoorstellen, zal de studieadviseur je programma ter goedkeuring moeten voorleggen aan de examencommissie.

Met vriendelijke groet, mede namens Erwin Hans (OLD) en Cornelis ten Napel (studieadviseur)

Bernadette Pol

Opleidingscoördinator TBK/IEM

19-12-2014