Verplaatsing mastervak Warehousing

Met ingang van het studiejaar 2009-2010 wordt het Mastervak ‘182012 Warehousing’ verplaatst van het eerste en tweede kwartiel naar het vierde kwartiel. Studenten die hierdoor aantoonbaar in de problemen dreigen te raken, wordt verzocht zich vóór 20 maart 2009 per mail te melden bij Bernadette Pol (b.g.f.pol@utwente.nl ). Voeg een TOST overzicht en een studieplanning bij met indicatie van de verwachte studievertraging.

Voor de groep studenten die aantoonbare vertraging gaan oplopen, wordt gezocht naar een geschikte manier om Warehousing alsnog in kwartiel 1 en 2 af te ronden.

Studenten die niet vóór 20 maart 2009 reageren, lopen het risico dat zij, ongeacht ‘aantoonbare vertraging’ geweigerd worden, omdat de didactische werkvorm van het vak wordt afgestemd op het aantal studenten dat op 20 maart 2009 bekend is.