Transitional arrangements TBK / IEM 2012-2013

Transitional arrangements IEM/TBK 2012-2013

IEM general

Per September 2012 the master programme Industrial Engineering and Management offers a second enrollment opportunity per February. In the programme each student has an individual study programme containing:

·

Obligatory courses (common courses and specialization in Production and Logistics Management or Financial Engineering and Management or Health Care Technology and Management or Information and Knowledge Management).

·

Elective courses (for deepening the cluster knowledge or broadening knowledge by choosing a set of courses from other (inter)national technical Master programmes

·

Thesis in the field of the cluster

On your diploma supplement your chosen cluster will be listed as ‘specialization XXX’.

To facilitate the February enrollment some courses are repositioned.

If your individual study planning is negatively affected because of this rescheduling please contact your specialization coordinator to come to solutions.

IEM individual courses

194121020 Optimization of Health Care Processes

This course was offered in the first quartile and is per 2013-2013 scheduled in the third quartile.

No transitional arrangements are necessary.

194112040 International health strategy and hospital of the future

This course is not offered anymore. Students who failed the exam earlier can contact the lecturer about how to finish the course.

191570300 Structured Products

This course was offered in the fourth quartile and is per 2013-2013 scheduled in the third quartile.

No transitional arrangements are necessary.

201100162 Management of Technology for FEM

This course was offered in the first quartile of the seconds year and is per 2012-2013 scheduled in the fourth quartile of the first year. No transitional arrangements are necessary.

201100163 Management of Technology for PLM

This course was offered in the first quartile of the seconds year and is per 2012-2013 scheduled in the third quartile of the first year. No transitional arrangements are necessary.

191852630 Reliability Engineering & Maintenance management

This course was offered in the third quartile of the first year and is per 2012-2013 scheduled in the first quartile of the second year. Therefore the course will not be offered in 2012-2013. Students who failed the exam earlier can contact the lecturer about how to finish the course.

191810840 M & O of Technological Innovation

This is not an obligatory course anymore. No transitional arrangements are necessary

191800770 Empirical Research & Data Analysis

This is an obligatory course instead of 198110840. No transitional arrangements are necessary

201200127 Preparation thesis PLM

201200128 Preparation thesis FEM

201200129 Preparation thesis ITM

201200130 Preparation thesis HCTM

For each specialization a thesis preparation course is implemented which will adequately prepare you for starting your Master’s thesis project.

The Masters’ thesis syllabus (see Blackboard site) offers a description of the Master’s project and the relevant assessment criteria, and is intended as a guide for you as graduate student and supervisors to facilitate a successful and timely completion.

TBK

Algemeen

Met het oog op de ingevoerde langstudeerdersregeling, waarbij studenten financiële sancties krijgen opgelegd als ze meer dan vier jaar over de afronding van hun bachelorprogramma doen, en de ontwikkeling van het nieuwe UT-onderwijsmodel, zijn in het centrale Opleidings- en Examenreglement (OER) aanscherpingen doorgevoerd. Daarnaast heeft de opleiding maatregelen getroffen om mogelijk nadelige consequenties voor studenten zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen zijn a) op 19 mei 2011 tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor TBK studenten toegelicht, b) zijn per mail in juli 2011 naar alle studenten gestuurd. Ook in juli 2012 zullen deze maatregelen nogmaals naar alle studenten worden gemaild.

De invoering van het nieuwe onderwijsmodel per 2013-2014 betekent concreet dat de huidige BSc P-vakken nog een jaar worden aangeboden. In 2013-2014 worden voor de P-vakken enkel nog twee tentamenmogelijkheden aangeboden. Voor B2 en B3 geldt een zelfde constructie, met één resp. twee jaar vertraging. Dit ziet er schematisch als volgt uit.

TBK bachelor van oud naar nieuw

Voor jou is het meest belangrijk er voor te zorgen dat de nog openstaande vakken als eerste worden afgerond om te voorkomen dat je in de langstudeerdersregeling en/of moeilijke overgangsregelingen terecht komt. Nu kennen we nog 5EC vakken. In het nieuwe onderwijsmodel kennen we enkel nog 15 EC modules. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een 5EC vak dat nog niet is afgerond in een overgangsregeling moet worden vervangen met een 15 EC module omdat het oude vak niet meer bestaat. Bovendien wordt hiermee de kans om in de langstudeerdersregeling te komen ook nog eens sterk vergroot. Een goede studiehouding en studieplanning is daarom essentieel.

Uiteraard blijven uitzonderingsmaatregelen gehandhaafd

Rules for examination

During the last year we often had to conclude that unfortunately not all students keep the rules of academic integrity and honesty. We recorded fraudulent actions through plagiarism, cheating, the use of cellphones, smart digital Spy etc. Therefore the coming months the rules for examination will be sharpened, so be aware and check the website of our examination board regularly http://www.utwente.nl/education/smg .