Optionele keuzeruimte TBK 2007-2008

 

Keuzemogelijkheden

Bachelor Technische Bedrijfskunde

2007 - 2008

Faculteit: Management & Bestuur,

Enschede, 2007-06-17,

Olc\bp

Inleiding 4

1. Keuzemogelijkheden 5

Ad 1.1 Inwisselmogelijkheden 5

Ad 1.2 De minor (B3) 5

Ad 1.3 Keuzeruimte 6

Ad 1.4 De bacheloropdracht (B3) 6

2. Planning van keuzemogelijkheden 7

3. Minoren en keuzevakken 9

3. Minoren en keuzevakken 9

Selectie van mogelijke keuzevakken 9

WERKTUIGBOUWKUNDE 9

Airport Management: Strategy & Operations (AMSO) 9

Aerospace Industry Special Subjects (AISS) 10

Statica (115720) 11

Dynamica 1 (115719) 12

Technische thermodynamica (114101) 12

Inleiding stromingsleer (115413) 13

Systeemanalyse (113117) 14

ELECTROTECHNIEK 15

Elektronische basisschakelingen (121001) 15

Mechanica en transductietechniek (122816) 15

CHEMISCHE TECHNOLOGIE 16

Procestechnologie. (137514) 16

Structuur & Reactiviteit 17

Quantum Verschijnselen 17

Dynamica 17

Inleiding optica (146012) 17

Inleiding optica (146012) 18

Elektriciteit en magnetisme (140305) 18

Fysica van vloeistoffen (147023) 19

CIVIELE TECHNIEK 20

Water (224012) 20

Verkeer (222011) 21

Bouwen (226011) 21

Stroming (224021) 22

Civieltechnische materiaalkunde (226073) 23

BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE 24

Anatomie en Fysiologie (270200) 24

(Neuro)physiology (121135) 24

Zorgtechnologie (273005) 25

TECHNISCHE GENEESKUNDE 26

Anatomie en Beeldvormende technieken (330031) 26

Moleculaire Celbiologie, Biochemie en Genetica (330013) 26

Introductie Pathofysiologische Kernbegrippen (330015) 27

Meten en verwerken van signalen (121145) 27

Signaalanalyse (156082) 27

Regulatie & Integratie (330018) 28

DIVERSEN 29

Stage filosofie van wetenschap en techniek (162993) 29


Inleiding

Op verzoek van onze studenten en in samenwerking met onze Studieverenging Stress, hebben we in het Bachelor curriculum ruimte gecreëerd zodat studenten meer keuzemogelijkheden hebben dan voorheen. Als TBK-student kun jij met ingang van 2007-2008 voor tenminste 30 EC gehoor geven aan je (inter)nationale voorkeursector of persoonlijke ambities.

Vind jij het standaard studieprogramma echter prima bij je passen en voldoet dat aan jou wensen en ambities, dan hoef je natuurlijk geen gebruik te maken van de keuzemogelijkheden.

Wil je echter andere, bijvoorbeeld meer technisch, gezondheid of internationaal gerichte kennis en ervaring opdoen, dan kun je deels je eigen programma samenstellen door inzet van de diverse keuzemogelijkheden, die bovendien ook nog eens gecombineerd kunnen worden, waardoor een groot scala aan mogelijkheden beschikbaar wordt. Een slimme studieplanning is hierbij natuurlijk van wezenlijk belang om uitloop in je studie te voorkomen.

Om je alvast een idee te geven de keuzemogelijkheden vind je in hoofdstuk 1 een korte beschrijving van de vier keuzeopties. In hoofdstuk 2 is een selectie van mogelijke (technische) keuzevakken benoemd.

De gemaakte opsomming van (keuze)vakken is uiteraard niet uitputtend. Het is aan onze studenten zelf om zich al dan niet door dit overzicht te laten stimuleren. We wijzen er echter met nadruk op dat de opgenomen vakinhoud een momentopname is. Voor de meest recente vakinhoud verwijzen wij naar VIST.

Voor de totstandkoming van dit document en de selectie van technisch interessante (keuze)vakken voor TBK-bachelor danken wij graag onze studievereniging Stress en de bestuurleden van de UT studieverenigingen van de faculteiten CTW, TNW en EWI.

Wij wensen jou een prettige studietijd toe.

Prof.dr.ir. M.J.F. Wouters, Opleidingsdirecteur

Bernadette Pol, opleidingscoördinator

1. Keuzemogelijkheden

Er bestaan vier verschillende keuzemogelijkheden, die door slim te plannen ook te combineren zijn:

1.

Inwisselmogelijkheden (10EC)

2.

minor (20 EC)

3.

keuzeruimte (5EC)

4.

bacheloropdracht (15EC)

Ad 1.1 Inwisselmogelijkheden

In het studieprogramma (http://www.utwente.nl/mb/onderwijs/onderwijsaanbod/bachelor/tbk/studieprogramma/ ) zie je achter sommige vakken een * staan. Deze met * gemarkeerde vakken zijn verplicht voor alle TBK-bachelors en mogen dus NIET ingewisseld worden. Het 1e semester van je eerste jaar (B1) kun je geen vakken inwisselen. Alle vakken zijn gemarkeerd, dus allemaal verplicht.

Na je 1e semester kun je gedurende je gehele bacheloropleiding maximaal 2 keer een vak inwisselen tegen een vak op het terrein van een bepaalde techniek en/of een bepaalde bedrijfstak (bijv.de gezondheidszorg).

Als je nog niet zeker weet wat je wilt kun je een eventuele keuze ook nog rustig even uitstellen. Je moet je echter wel blijven oriënteren want in het 4e kwartiel van je B2 moet je namelijk een minor gaan kiezen en misschien wil je je twee inwisselvakken gebruiken om de minorruimte te vergroten van 20 EC naar 30EC, zodat je je een half jaar met een specifiek gebied, al dan niet in buitenland, kunt gaan bezig houden (zie Ad. 2.2).

Om gebruik te maken van de inwisselmogelijkheid moet de student een volledige studieplanning van het bachelorcurriculum en de persoonlijke motivatie beschrijven. Planning en motivatie worden vervolgens besproken met de studieadviseur mede met het oog op de te volgen master(track). Indien de studieadviseur de studieplanning en motivatie ondersteund doet hij een voordracht aan de opleidingsdirecteur (OLD). Nadat de OLD goedkeuring geeft, wordt het studieprogramma toegekend aan de student. Als je vakken hebt gekozen van de faculteiten CTW, TNW of EWI heb je geen toestemming nodig van de examencommissie.

Ad 1.2 De minor (B3)

De minor is een samenhangend onderwijspakket van 20 EC dat verroosterd wordt in het 1e semester van je B3. In de minor kun je je kennis en competenties verbreden, verdiepen of je kunt je voorbereiden op een een ander terrein dan de eigen discipline, je voorbereiden op een andere masteropleiding of bewust internationale ervaringen op doen. De UT biedt namelijk ook internationale minoren.

Kies je voor een standaard UT Minor dan vind je veel informatie op het minorenoverzicht en de ingangseisen kun je vinden op de UT-site. http://www.utwente.nl/majorminor/info_algemeen/minortoelatingsmatrix.pdf

Bij de keuze van je minor moet je bovendien rekening houden met ingangseisen.

Als je kiest voor een standaard UT-minor heb je geen toestemming nodig van de examencommissie.

Wil je buitenlandervaring opdoen door elders 30EC te studeren dan bestaat de mogelijkheid voor een individuele minor (die je zelf samenstelt). Over studeren in het buitenland kun je veel informatie vinden op ‘studeren in het buitenland’ http://www.mb.utwente.nl/onderwijs/bachelor/studbuitenl/studereninhetbuitenland.pdf. Hiervoor heb je wel toestemming nodig van de examencommissie.

Ad 1.3 Keuzeruimte

In het Bachelor curriculum TBK is in het 3e kwartiel van het 3e jaar een keuzevak ingeroosterd. Dit vak kun je naar eigen believen invullen. Wij adviseren je ten zeerste om deze keuzeruimte te gebruiken om je voor te bereiden op je bacheloropdracht. Dit kun je doen door een voorbereidingsvak op de Bachelor opdracht te kiezen. Gekozen kan worden voor het vak Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (412108) of “Voorbereiden van onderzoek” (410000).

Voor alle duidelijkheid: het blijft mogelijk om geen van deze beide voorbereidingsvakken te kiezen. Het blijft ruimte voor een keuzevak in het curriculum.

Ad 1.4 De bacheloropdracht (B3)

De bacheloropdracht wordt gezien als de afsluitende opdracht van je bacheloropleiding. Je voert een onderzoek of ontwerpopdracht (15EC praktijkgericht) bij voorkeur extern (in bedrijf/instelling) uit. De opdracht kun je ook in het buitenland uitvoeren. De bacheloropdracht staat fomeel gepland in B3, kwartiel 4, maar kan in elk kwartiel uitgevoerd worden. Op onze webpage http://www.mb.utwente.nl/onderwijs/bachelor/studbuitenl/ vind je een hoop informatie over de bacheloropdracht en wat te doen als je naar het buitenland wilt.

2. Planning van keuzemogelijkheden

Voorbereiding op de keuzemogelijkheden

Door de grote hoeveelheid combinaties die binnen de keuzemogelijkheden gemaakt kunnen worden is het van belang dat je vroegtijdig begint met nadenken over jouw persoonlijke voorkeuren. Praten met medestudenten, Stress, studieadviseurs, kan je helpen je eigen voorkeuren en ambities helder te krijgen.

In het 3e kwartiel van ieder studiejaar worden MB studenten uitgenodigd voor een voorlichting over keuzemogelijkheden betreffende de minor, bacheloropdracht en de samenhang met een eventueel later te volgen master. Het bijwonen van deze voorlichting is een extra mogelijkheid om je goed te informeren.

Denk goed na voor je vakken gaat inwisselen. Je kunt tenslotte maar twee keer in je bachelor studie een vak inwisselen en misschien wil je later in je studie graag een semester naar het buitenland. Of misschien wil je graag meer techniek in je studie opnemen door je minor en je inwisselvakken samen te voegen tot een inhoudelijk geheel.

Omdat je nog aan het begin van je studie staat is het misschien moeilijk om nu alle mogelijkheden en je eigen voorkeuren te overzien. Praat daarom met je medestudenten en/of de studievereniging Stress over je wensen en ambities. Zij kunnen hun ervaringen met je delen. Bij Stress kun je daarnaast ook terecht voor studie-activiteiten zoals een (inter-)nationale studiereis.

Als je een beeld hebt van wat je wilt kun je zelf aan de slag met een studieplanning van de keuzemogelijkheden en de overige vakken van je bachelor die je nog af moet ronden. Bespreek daarom altijd met medestudenten en/of je studieadviseur wat je graag zou willen en hoe je dit denkt aan te pakken.

Uiteindelijk kun je met de studie-adviseur ook bespreken welke formele stappen eventueel nodig zijn indien goedkeuring door een examencommissie nodig is.

Hoe te komen tot keuzes:

B1 Oriëntatie op de TBK-bachelor en persoonlijke voorkeuren en ambities door:

-

gesprekken met medestudenten, stress en/of studieadviseur

- voorlichting ‘keuzemogelijkheden’ in kwartiel 3

-

minormarkt in kwartiel 3

-

voorlichting ‘studeren in het buitenland’

- eventueel inwisselen van vakken

B2 Informatieverzameling betreffende de invulling van persoonlijke voorkeuren en ambities

-

gesprekken met medestudenten, stress en/of studieadviseur

-

internationale mogelijkheden betreffende studie en/of opdracht, financiering, inschrijving e.d.

-

voorlichting ‘keuzemogelijkheden’ in kwartiel 3

-

minormarkt in kwartiel 3

-

voorlichting ‘studeren in het buitenland’

-

eventueel vakken inwisselen

Kiezen van je (internationale) minor in kwartiel 4

B3 Orientatie op bacheloropdracht

-

gesprekken met medestudenten, stress en/of studieadviseur

-

internationale mogelijkheden betreffende opdracht, financiering, inschrijving e.d.

-

voorlichting ‘studeren in het buitenland’

-

opdracht zoeken

-

eventueel vakken inwisselen

Om gebruik te maken van de inwisselmogelijkheid en/of een individuele minor moet je een volledige studieplanning van het bachelorcurriculum overleggen. Tevens moet je een motivatie schrijven voor de gemaakte keuzes mede in het licht van een toekomstige masteropleiding.

Je bespreekt de studieplanning met de studieadviseur. De studieadviseur legt na bespreking de studieplanning ter ondersteuning voor aan de opleidingsdirecteur, waarna het wordt aangeboden aan de examencommissie.

Toekenning studiepunten

Na goedkeuring van de examencommissie ga je je programma volgen.

Voor de toekenning van de (30EC) studiepunten moet je wel een reflectieverslag aanbieden aan de OLD. Na goedkeuring van het verslag door de OLD wordt het verslag (geheel of gedeeltelijk) toegankelijk gemaakt voor onder meer medestudenten.


3. Minoren en keuzevakken

Hieronder wordt een indicatieve opsomming van keuzemogelijkheden binnen de UT gegeven. Ten eerste wordt een selectie van interessante technisch geörienteerde minoren genoemd.

1 Civiele Techniek

2 Electrotechniek

3 Industrieel ontwerpen

4 Technische Natuurkunde

5 Toegepaste Wiskunde

6 Werktuigbouwkunde

7 Geo Data Processing & Spatial Information

8 Imaging

9. Luchtvaartechniek

10. Bestuurlijke Informatie Technologie

Selectie van mogelijke keuzevakken

WERKTUIGBOUWKUNDE

Airport Management: Strategy & Operations (AMSO)

Vakcode : ………

Studiejaar : miv 1-9-2007

Studiebelasting in EC: 5

Faculteit : MB

Vaknaam in het Nederlands : Luchthavenmanagement: strategie en bedrijfsvoering LOSEB)

Vaknaam in het Engels : Airport Management: Strategy & Operations (AMSO)

Vakbeschrijving

Dit vak is onderdeel van de 30 EC-variant van de Minor Luchtvaarttechniek. Het kan ook als keuzevak worden gevolgd. In het vak komt de wijze aan de orde waarop luchthavens functioneren als knooppunten in multimodale transportsystemen. Het perspectief is: op welke wijze dragen luchthavens bij aan het bereiken van de doelen van de verschillende actoren in moderne transportsystemen: luchtvaartmaatschappijen, aanbieders van andere vormen van vervoer, klanten van vervoerders, actoren in de regio’s waarin de luchthavens zijn gevestigd, en de exploitanten van de luchthavens? We bekijken luchthavens vanuit zowel strategisch, tactisch als operationeel perspectief. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

-

De verschillende rollen van luchthavens: in- en uitstappunt voor vliegtuigpassagiers, verladingspunt voor vracht, verbinding tussen verschillende vervoersmodaliteiten, centrum van bedrijfsactiviteit, infrastructuur voor afhandeling en onderhoud van vliegtuigen, toegangspoort tot economische activiteiten in een regio;

-

De verschillende soorten luchthavens (regionale vliegvelden, hubs, mainports) en hun rol in routenetwerken van luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerders;

-

Determinanten van een succesvolle exploitatie van luchthavens: lay-out, geografische ligging, kostenstructuur;

-

Airside operations: afhandeling van vliegtuigen, passagiers en bagage;

-

Landside operations: winkels en bedrijven;

-

Relaties met de omgeving: economische betekenis, milieuvraagstukken, determinanten en effecten van monopolievorming.

-

Uitdagingen voor de toekomst: capaciteitsbeperkingen, veranderende routestructuren (van hub & spoke naar point-to-point).

Leerdoelen

1: Kennis

Na het afronden van het vak moet je beschikken over de kennis die is benodigd voor het op systematische wijze analyseren van vraagstukken betreffende srategie en bedrijfsvoering van luchthavens.

2: Vaardigheden

Na het afronden van het vak moet je:

Korte vakbeschrijving in het Engels (alleen voor Bachelor vakken) :

The goals of this course are to learn:

The course consists of three parts:

-

Lectures;

-

A group assignment

An oral test.

Tentamenvorm : Opdracht, tentamen.

Aanwezigheid verplicht: Nee

Aantal studenten: Geen maximum

Inschrijvingseisen : Inschrijven via TeleTOP

Voorkennis verplicht : Geen

Voorkennis noodzakelijk: Geen

Voorkennis wenselijk: Luchtvaartindustrie (185258)

Voorkennis voor: Afsluitend (Capita Selecta)-vak sommige varianten Minor luchtvaarttechniek.

Studiemateriaal/literatuur:

-

Airport management, door Anne Graham………………………

-

Enkele hand-outs /of artikelen, te vinden op TeleTOP.

Onderwijsvorm: Hoorcolleges, opdracht

Contacturen per week: 2 uur

Inlichtingen bij docent : Dr. H. Heerkens

Coördinerend docent : Dr. H. Heerkens

Taal waarin het vak gegeven wordt: Nederlands of Engels

Alle docent(en): Dr. H. Heerkens

Aerospace Industry Special Subjects (AISS)

Vakcode : ………

Studiejaar : miv 1-9-2007

Studiebelasting in EC: 5

Faculteit : MB

Vaknaam in het Nederlands : Luchtvaartindustrie Capita Selecta (LVI-CS)

Vaknaam in het Engels : Aerospace Industry Special Subjects (AISS)

Vakbeschrijving

Dit vak is onderdeel van de 30 EC-variant van de Minor Luchtvaarttechniek. Het kan ook als keuzevak worden gevolgd. In dit vak bepalen groepjes van 2 tot 3 studenten samen met de docent een onderwerp waarover een praktijk- of onderzoeksprobleem wordt geformuleerd. Dit onderwerp heeft betrekking op de luchtvaartindustrie, waarbij de integratie van technische en bedrijfskundige aspecten centraal staat. Voorbeelden van onderwerpen zijn: effectiviteit van routestructuren, haalbaarheid van nieuwe technische ontwikkelingen, veiligheidsvraagstukken, verwerving en toepassing van militaire technologieën, beoordeling van geschiktheid van vliegtuigen voor specifieke routestructuren, plannings- en productievraagstukken van vliegtuigfabrikanten, enzovoort. Voorbeelden van concrete vragen zijn:

-

In welke mate zal de overheersende rol van hub & spoke routestructuren in de toekomst worden bedreigd door de komst van nieuwe relatief kleine vliegtuigen met een groot vliegbereik?

-

Wat is de haalbaarheid van onbemande verkeersvliegtuigen (waarnaar binnen het Zevende Kaderprogramma van de EU onderzoek wordt gedaan)?

-

In hoeverre leidt de komst van de A380 superjumbo tot nieuwe vervoersstromen, naar analogie van hetgeen er gebeurde bij de introductie van de Boeing 747 Jumbo Jet?

-

Welke nieuwe aërodynamische configuraties zijn mogelijk bij volgende generaties onbemande vliegtuigen?

-

Ontwerp een ‘morphing wing’ voor een verkeersvliegtuig en bereken de kosten en opbrengsten ten opzichte van een conventionele vleugel. Doe dit voor hetzij een bestaand vliegtuig, hetzij voor een nieuw vliegtuig waarbij je vrij bent in de te kiezen configuratie (laagdekker, hoogdekker, canard, motoren onder de vleugel of aan de romp enzovoort).

-

Hoe kan de concurrentiepositie van de Europese luchtvaartindustrie ten opzichte van die van de Verenigde Staten worden verbeterd?

-

Wat zijn de technische en economische voor- en nadelen van ‘blended wing-body’ passagiersvliegtuigen, en aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat een dergelijk vliegtuig in gebruik kan worden genomen?

Zodra het probleem is geformuleerd ontwerpen de studenten een probleemaanpak en voeren die uit. Het resultaat wordt vastgelegd in een verslag en periodiek besproken met de begeleider. Tijdens een slotgesprek wordt het eindproduct beoordeeld.

Leerdoelen

1: Kennis

Na het afronden van het vak moet je beschikken over de kennis die is benodigd voor het op systematische wijze analyseren van vraagstukken betreffende bedrijfskundige vraagstukken in de luchtvaartindustrie. Je moet::

2: Vaardigheden

Na het afronden van het vak moet je:

Korte vakbeschrijving in het Engels (alleen voor Bachelor vakken) :

The goals of this course are to learn:

The course consists of three parts:

-

Lectures;

-

A group assignment

An oral test.

Tentamenvorm : Opdracht.

Aanwezigheid verplicht: Nee

Aantal studenten: Geen maximum

Inschrijvingseisen : Inschrijven via TeleTOP

Voorkennis verplicht : Geen

Voorkennis noodzakelijk: Geen

Voorkennis wenselijk: Luchtvaartindustrie (185258)

Voorkennis voor: Afsluitend (Capita Selecta)-vak sommige varianten Minor Luchtvaarttechniek.

Studiemateriaal/literatuur: Afhankelijk van het onderwerp van de opdracht

Onderwijsvorm: Opdracht

Contacturen per week: NVT

Inlichtingen bij docent : Dr. H. Heerkens

Coördinerend docent : Dr. H. Heerkens

Taal waarin het vak gegeven wordt: Nederlands of Engels

Alle docent(en): Prof. A. De Boer, Dr. H. Heerkens, Prof. H. Hoeijmakers

Statica (115720)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

INLEIDING OVER HET VAK
De opleiding IO aan de UT heeft tot doel het opleiden van ontwerpers van technisch complexe gebruiksgoederen voor (semi)-professionele toepassingen of voor (massa)consumptie. Om technisch complexe gebruiksvoorwerpen te kunnen ontwerpen is allereerst kennis nodig van de krachten die op het product werken. Dit ten behoeve van de bepaling van de bijbehorende (elastische) vervorming van het product alsook de bepaling of het product deze krachten wel of niet kan weerstaan. In het vak statica worden, voortbouwend op de mechanica van het voorbereidend onderwijs, de technieken onderwezen die nodig zijn om de externe en interne krachten op een product te kunnen bepalen.

LEERDOELEN
De student is aan het eind van de cursus in staat een zogenaamde Vrij Lichaam Schets (VLS) te maken van een 2 dimensionale constructie en de krachten, momenten en koppels op de constructie uit te kunnen rekenen. De student is in staat de resultante krachten (dit zijn de uiteindelijke totale krachten) die op de constructie werken te bepalen. Daarnaast kan de student verschillende bijzondere evenwichtsituaties onderscheiden en bepalen of de constructie statisch bepaald dan wel onbepaald is. Verder is de student in staat het massamiddelpunt uit te rekenen van een 2 dimensionale figuur. De student is in staat de krachten die optreden als wrijving een rol speelt te bepalen. Hij/zij is in staat interne dwarskracht- en momenten uit te rekenen.
INHOUD
Statica wordt gegeven aan de hand van het boek Engineering Mechanics Volume 1 STATICS (fifth edition) van J.L. Meriam and L.G. Kraige. De delen van het boek welke tot de tentamenstof behoren zal tijdens het eerste college bekend worden gemaakt.

RELATIE MET ANDERDE VAKKEN
Statica bereid voor op het vak Stijfheid en Sterkte 1 [115705], Fysische basisprincipes [280200] en Dynamica [115721].
LAPTOP
noodzakelijk

TELETOP
ja

Deeln. Opleiding Industrieel Ontwerpen (IO)

Fase Kwartiel 

B1 K1

Tentamenvorm: Schriftelijk tentamen.

Studiebelasting: 2.1 EC

Contactpersoon: dr.ir. Y.H. Wijnant

Docenten: dr.ir. Y.H. Wijnant, prof.dr.ir. A. de Boer, ir. R.M.E.J. Spiering

Studiemateriaal: VERPLICHT STUDIEMATERIAAL
Engineering Mechanics Volume 1 STATICS (fifth edition) van J.L. Meriam and L.G. Kraige.
ISBN 0-471-40646-5

Dynamica 1 (115719)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

-

Het vak behandelt de volgende hoofdpunten:

-

Beweging van puntmassa's: plaats, snelheid, versnelling.

-

Kinetica van puntmassa's: vergelijking van Newton, behoud van arbeid en energie, behoud van impuls en impulsmoment.

-

Beweging van starre lichamen: translatie, rotatie, relatieve beweging.

-

Kinetica van starre lichamen: vergelijkingen van Newton, behoud van arbeid en energie, behoud van impuls en impulsmoment.

-

Trillingen van starre lichamen, één vrijheidsgraad, ongedempt.

Doel

Bewegingen v mechanische systemen en de hierbij optredende krachten te berekenen

Deeln. Opleiding Werktuigbouwkunde (WB)

  Fase  Kwartiel 

B2 K1

Collegevormen GO Geïntegreerd Onderwijs

Aanwezigheidsverpl. maar deelname aan werkcolleges is niet vrijblijvend.

Contacturen p/w 6

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen

Voorkennis voor 115714 Dynamica 2

Studiebelasting 3.5 EC

Contactpersoon dr.ir. H.J.M. Geijselaers

Docenten dr.ir. H.J.M. Geijselaers, student teaching assistants

Studiemateriaal J.L. Meriam/L.G. Kraige; 'Dynamics' SI version.

Extra informatie 4 a 8 contacturen per week

HTTP-adres Zie TeleTop.

Technische thermodynamica (114101)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Het vak introduceert een thermodynamisch begrippenkader met wiskundig instrumentarium: Energie, entropie, enthalpie en hun totale differentialen, Maxwell relaties en partiele afgeleiden.Behandeld worden behoudswetten voor instationaire In het kader daarvan komen paan bod . De kennis wordt toegepast op (Rankine cyclus) (Brayton cyclus):/Dwet van Bernoulli

DOEL: Het thermodynamisch kunnen beschrijven van het gedrag van vloeistoffen en/of gassen in mechanische systemen voor energie opwekking of warmte transport.

Inhoud

Het vak introduceert een thermodynamisch begrippenkader met wiskundig instrumentarium: Energie, entropie, enthalpie en hun totale differentialen, Maxwell relaties en partiele afgeleiden.Behandeld worden behoudswetten voor instationaire In het kader daarv

Doel

Het thermodynamisch beschrijven van vloeistoffen, gassen in mechanische systemen

Deeln. Opleiding Werktuigbouwkunde (WB)

  Fase  Semester 

B1 S2

Collegevormen HC Hoorcollege, WC Werkcollege

Contacturen p/w 12

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen

Voorkennis Noodzakelijk: 

152026 Calculus I 

152027 Calculus II

Studiebelasting 4.5 EC

Contactpersoon dr.ir J.B.W. Kok

Docenten dr.ir. J.B.W. Kok

Studiemateriaal 'Thermal Fluid Sciences', Y.A. Cengel, R.H. Turner, Mc. Graw Hill 2005; Powerpoint Technische thermodynamica.

Inleiding stromingsleer (115413)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving Het bijbrengen van kennis omtrent de grondslagen van de stromingsleer.

Inhoud

Introductie, trajectorieën, behoudswetten, incompressibel-viskeuze stroming, compressibel-niet-viskeuze stroming.

Doel

Het opdoen van kennis omtrent de grondslagen van de stromingsleer.

Deeln. Opleiding Werktuigbouwkunde (WB)

Fase Kwartiel

B2 K3

BMT (BMT)

Fase Kwartiel 

B3 K3

Collegevormen HC Hoorcollege, 14 hoorcolleges, WC Werkcollege, 14 werkcolleges.

Contacturen p/w 8

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen

Voorkennis Gewenst:

Alle voorliggende wiskundevakken

Studiebelasting 3.5 EC

Contactpersoon dr.ir. R. Hagmeijer

Docenten dr.ir. R. Hagmeijer

Studiemateriaal Lecture Notes

Extra informatie http://www.ts.ctw.utwente.nl/rob/LectureInformation

IntroductionFluidDynamics.html

HTTP-adres Door de lengte is dit adres onder 'Extra informatie' geplaatst.

Systeemanalyse (113117)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Dit vak begint met een introductie van signalen in het tijd- en frequentiedomein en de conversies daartussen met Fouriertransformaties. Vervolgens wordt ingegaan op de modelvorming van dynamische systemen, dat wil zeggen systemen waarin grootheden expliciet een functie van de tijd zijn. Overdrachtsfuncties, toestandsvergelijkingen en blokschema's worden geïntroduceerd. Systemen worden met stapresponsies en Bode diagrammen gekarakteriseerd in respectievelijk tijd- en frequentiedomein. Een systematische aanpak wordt gegeven voor de modelvorming van translerende mechanische systemen met één of meer vrijheidsgraden en voor elektrische circuits met enkele elementaire componenten.

Doel

Modelleren van dynamische systemen, analyseren van signalen en dynamisch gedrag in tijd- en frequentiedomein. Modelvorming van translerende mechanische systemen en kennismaking met elektrische componenten.

Deeln. opleiding Werktuigbouwkunde (WB)

  Fase  Kwartiel 

B2 K2

Collegevormen HC Hoorcollege, Hoor/werkcollege

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen

Voorkennis Noodzakelijk:

Analyse B loopt parallel in hetzelfde kwartiel

  115719 Dynamica 1 

151007 Lineaire Algebra

  156014 Analyse B

Voorkennis voor 113115 Systeem- en regeltechniek 1

Studiebelasting 3.0 EC

Contactpersoon dr.ir. R.G.K.M. Aarts

Docenten dr.ir. R.G.K.M. Aarts

Studiemateriaal Collegedictaat 'Inleiding Systeem- en Regeltechniek' (editie 2006, hfd. 1-5 en 7).

HTTP-adres http://teletop.utwente.nl/

ELECTROTECHNIEK

Elektronische basisschakelingen (121001)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Doel is hier drieledig. Modellen worden geintroduceerd om (te) complexe zaken in voldoende mate te vereenvoudigen. Hierbij is de balans tussen nauwkeurigheid en complexiteit cruciaal. Modellen worden in het hele vak gebruikt ter verantwoorde vereenvoudiging.
Verder wordt inzicht gegeven in de fysische werking van niet-lineaire componenten, zoals de diode, de bipolaire transistor en de MOS-transistor. Deze componenten vervolgens gebruikt om relatief eenvoudige elementaire schakelingen te construeren.
De student dient na dit vak goed te kunnen omgaan met modellen, kennis te hebben van de elementaire principes die ten grondslag liggen aan de gebruikte electronische componenten, en dienen de elementaire circuits te begrijpen en door te kunnen rekenen. Getoetst wordt op begrip en het toepassen van begrip.
Vereist als voorkennis voor MidP.

Deeln. Opleiding Elektrotechniek (EL)

  Fase Kwartiel 

B1 K2 3.5 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, WC Werkcollege

Contacturen p/w 6

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen, herkansing schriftelijk/mondeling

Voorkennis Noodzakelijk:

121005 Netwerkanalyse

Voorkennis voor Elektronische functies (121003), Practicum ElBas (121002), Mid P-project (121035)

Studiebelasting 3.5 EC

Docenten dr.ir. A.J. Annema, dr.ir. A.P. van der Wel

Studiemateriaal boek/dictaat, vraagstukkenbundel

Extra informatie AT-keuzevak

·

Elektronische Basisschakelingen, vakcode 121001 De basisbeginselen van elektronische schakelingen met actieve componenten, zoals versterkerschakelingen. Enige elektrotechnische voorkennis vereist, maar voor de gemotiveerde TBK'er te doen. Er hoort een practicum bij waarin een audioversterker ontwikkeld wordt.

Mechanica en transductietechniek (122816)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Transducenten (elementen waarmee energie en informatie van het ene fysische domein in een ander worden overgezet) spelen een belangrijke rol in vele technische systemen onder andere daar waar informatie moet worden vergaard, bewerkt (bijvoorbeeld voor besturing), gebruikt, opgeslagen of gerepresenteerd. Voorbeelden zijn luidsprekers, elektromotoren, recorder-kopjes voor magnetische data-opslag, microfoons, druk-sensoren etc. In dit vak krijgt met name het mechanische domein bijzondere aandacht omdat dit bij veel transducenten een rol speelt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn krachten, arbeid en energie, impuls, impulsmoment, behouden grootheden, rotaties, massatraag-heidsmoment, trillingen, golven en systemen van meerdere oscillatoren. Centraal bij de beschrijving van transducenten staan de begrippen energie, poorten, extensieve en intensieve (toestands-)grootheden, Legendre transformatie en co-energie, electrostatische-, magnetische-, piezo-elektrische en mechanische energiedichtheden. Bij de analyse van transducenten wordt o.a. gekeken naar de mate waarin transducenten in staat zijn een energietranformatie te bewerkstelligen, of ze stabiel zijn, alsmede naar hun statisch en dynamisch gedrag in zowel onbelaste als belaste toestand.
Bij de beschrijving van transducenten wordt ruim gebruikt gemaakt van de kennis uit de vakken Netwerkanalyse en EM-veld, terwijl basiskennis over verschillende fysische domeinen wordt opgefrist of zonodig aangereikt.
Dit vak en de vakken Dynamische Systemen (124165) en Meettechniek (123150) hebben een nauwe band met het project Fysische Systemen/Meettechniek (P2.2 project, 124164) dat de doelstellingen van de drie vakken inhoudelijk ondersteunt.

Inhoud

Zie vakbeschrijving

Doel

Knowledge: Students understand the paradigm of classical mechanical systems (und

Deeln. Opleiding Elektrotechniek (EL)

Fase  Kwartie

B2 K1 3.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, WC Werkcollege

Contacturen p/w 4

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen, eventueel in 2 delen.

Voorkennis voor Mechatronica project (124164)

Studiebelasting 3.0 EC

Docenten prof.dr. M.C. Elwenspoek, dr.ir. R.J. Wiegerink, dr.ir. T.S.J. Lammerink

Studiemateriaal collegedictaat Introduction to Mechanics and Transducers Science

Extra informatie Mondelinge hertentamens

* Mechanica en Transductietechniek, vakcode 122816 Basisbeginselen van transducenten: Overdracht van energie en informatie tussen verschillende domeinen. Nadruk ligt op het fysische en het elektrische domein. Dit is een meer verhalend vak dan het eerstgenoemde, wat minder EL-voorkennis vereist. Raakvlakken met werkuigbouwkunde, natuurkunde. Levert een brok inzicht op dat in veel technische vakgebieden toepasbaar is.

CHEMISCHE TECHNOLOGIE

Procestechnologie. (137514)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Doel is het verwerven van basiskennis van- en elementair inzicht in- de procestechnologie. Nevendoel: uitzicht op- en motivatie voor - voortgezette studie. Behandeld worden onder meer: processtroomschema's, massa- en energiebalansen, reactoren, scheidingsprocessen (i.h.b. destillatie en extractie), produktontwerp, procesontwerp, proceseconomie en procesveiligheid.

Inhoud

massabalansen, energiebalansen, reactoren, scheidingsprocessen, produkttechnologie, procesontwerp, procesveiligheid.

Doel

kennismaking met de wereld van de procestechnologie.

Deeln. Opleiding Technische Natuurkunde (TN)

Fase  Kwartiel 

B1 K2 5.0  EC

Chemische Technologie (CT)

  Fase  Kwartiel

B1 K2 5.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, Hoorcollege en werkcollege, WC Werkcollege, hoorcollege/werkcollege

Contacturen p/w 10

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen

Voorkennis Noodzakelijk:

Elementaire VWO Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Engels

Studiebelasting 5.0 EC

Inlichtingen prof.dr.ir. A.G.J. van der Ham a.g.j.vanderham@tnw.utwente.nl

Contactpersoon prof.dr.ir. A.G.J. van der Ham a.g.j.vanderham@tnw.utwente.nl

Docenten dr.ir. A.G.J. van der Ham

Studiemateriaal collegedictaat, vraagstukken bundel

Extra informatie Dit vak is ook voor TBK studenten van de generatie 2001 en eerder ter vervanging van Algemene Procestechnologie.

Structuur & Reactiviteit

Structuur & Reactiviteit (is meer chemisch dan technisch, dus heeft minder nut voor TBK’ers) (kwartiel 3)

TECHNISCHE NATUURKUNDE

Quantum Verschijnselen

2e jaars vak, basis van quantum mechanica, wordt op een erg leuke manier gegeven. Geen VIST informatie beschikbaar op het moment van uitgave van deze gids.

Dynamica

Pittig 1e jaars vak. Geen VIST informatie beschikbaar op het moment van uitgave van deze gids.

Inleiding optica (146012)

Studiejaar 2005

Vakbeschrijving

Het college geeft een inleiding in de geometrische en fysische optica. Licht als elektromagnetisch verschijnsel; reflectie en refractie; geometrische optica m.b.v. propagatiematrices; interferentieverschijnselen gebaseerd op bundelsplitsing, golffront splitsing en interferentie door meerdere bundels toegepast op de Michelson-, twee-gaten-, en Fabry-Perot interferometers; Fraunhofer- en Fresnel diffractie aan ronde gaten en spleten; zone-lens; dunne lagen.
Tijdens de collegeperiode wordt er een aantal practicumproeven uitgevoerd. Deelname hieraan in verplicht; de beoordelingen tellen mee voor het tentamen.
Tijdens de collegeperiode kunnen er zes "computer experimenten" worden uitgevoerd. Deze opdrachten kunnen maximaal 12 bonuspunten opleveren, die meetellen voor het eerste tentamen na de collegereeks waaraan wordt deelgenomen (regulier tentamen of de snelle herkansing). De opdrachten kunnen worden gedownload van de website van Inleiding Optica: http://www.tnw.utwente.nl/inlopt en worden uitgevoerd op de eigen PC of op één van de PC's op de practicumvloeren (Hogekamp vloer 4 en 5).

Deeln. Opleiding Technische Natuurkunde (TN)

Fase Kwartiel

B2 K1

Collegevormen HC Hoorcollege, WC Werkcollege

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen, boek "Optics", Hecht mag tijdens het tentamen worden gebruikt. Zie ook http://tnweb.tnw.utwente.nl/inlopt/ (hierop staat een verzameling oude tentamens)

Studiebelasting 5.0 EC

Inlichtingen Zie voor studiehandleiding, simulaties, enz.: http://www.tnw.utwente.nl/inlopt

Contactpersoon dr.ir. F.A. van Goor

Docenten dr.ir. F.A. van Goor, dr. H.J.W.M. Hoekstra

Studiemateriaal Opgaven en uitwerkingen, overhead sheets en computerexperimenten zijn op de website beschikbaar

Literatuur "Optics", E. Hecht, Addison Wesley, derde of vierde druk. (ISBN0-201-30425-2 of ISBN 0-8053-8566-5)

Extra informatie Colleges lopen synchroon met het Optica practicum (140702)

Inleiding optica (146012)

Studiejaar 2005

Vakbeschrijving

Het college geeft een inleiding in de geometrische en fysische optica. Licht als elektromagnetisch verschijnsel; reflectie en refractie; geometrische optica m.b.v. propagatiematrices; interferentieverschijnselen gebaseerd op bundelsplitsing, golffront splitsing en interferentie door meerdere bundels toegepast op de Michelson-, twee-gaten-, en Fabry-Perot interferometers; Fraunhofer- en Fresnel diffractie aan ronde gaten en spleten; zone-lens; dunne lagen.
Tijdens de collegeperiode wordt er een aantal practicumproeven uitgevoerd. Deelname hieraan in verplicht; de beoordelingen tellen mee voor het tentamen.
Tijdens de collegeperiode kunnen er zes "computer experimenten" worden uitgevoerd. Deze opdrachten kunnen maximaal 12 bonuspunten opleveren, die meetellen voor het eerste tentamen na de collegereeks waaraan wordt deelgenomen (regulier tentamen of de snelle herkansing). De opdrachten kunnen worden gedownload van de website van Inleiding Optica: http://www.tnw.utwente.nl/inlopt en worden uitgevoerd op de eigen PC of op één van de PC's op de practicumvloeren (Hogekamp vloer 4 en 5).

Deeln. Opleiding Technische Natuurkunde

Fase Kwartiel

B1 K1

Collegevormen HC Hoorcollege, WC Werkcollege

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen, boek "Optics", Hecht mag tijdens het tentamen worden gebruikt. Zie ook http://tnweb.tnw.utwente.nl/inlopt/ (hierop staat een verzameling oude tentamens)

Studiebelasting 5.0 EC

Inlichtingen Zie voor studiehandleiding, simulaties, enz.: http://www.tnw.utwente.nl/inlopt

Contactpersoon dr.ir. F.A. van Goor

Docenten dr.ir. F.A. van Goor, dr. H.J.W.M. Hoekstra

Studiemateriaal Opgaven en uitwerkingen, overhead sheets en computerexperimenten zijn op de website beschikbaar

Literatuur "Optics", E. Hecht, Addison Wesley, derde of vierde druk. (ISBN0-201-30425-2 of ISBN 0-8053-8566-5)

Extra informatie Colleges lopen synchroon met het Optica practicum (140702)

Elektriciteit en magnetisme (140305)

Studiejaar 2005

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

In het vak komen de volgende onderwerpen aan de orde: wetten van Coulomb en Gauss, Potentiaalbegrip, elektrostatische energie, capaciteit, diëlektrica, grensvoorwaarden, magnetische inductie, vector-potentiaal, wet van Amcre, magnetische materialen, Lorentz-kracht, wederzijdse inductie, zelfinductie, magnetische energie, Maxwell vergelijkingen, vlakke golven.

Deeln. Opleiding Technische Natuurkunde (TN)

Fase Kwartiel

B1 K3

Chemische Technologie (CT)

Fase Kwartiel

B1 K3

Toegepaste Wiskunde (TW)

Fase Kwartiel

B2 K3

Collegevormen HC Hoorcollege, WC Werkcollege, ZS Zelfstudie

Tentamenvorm Een schriftelijk tentamen

Voorkennis Gewenst: 

De gewenste voorkennis is grote onderdelen uit Calculus II, met name meerdimensionale integralen en vector-calculus

Studiebelasting 5.0 EC

Contactpersoon J.W.J. Verschuur

Docenten dr. J.W.J. Verschuur, prof.dr. K.J. Boller, dr.ir. H.L. Offerhaus

Studiemateriaal D.J. Griffith, "Introduction to Electrodynamics", 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, ISBN 0-13-805326-x.
Vraagstukkenbundel (verkrijgbaar onder de vakcode van het vak)
Aanvullend materiaal op TeleTop.

Extra informatie Taal vak: gesproken woord zal Nederlands zijn, een deel van de teksten en opdrachten zal in het Engels zijn.

Elektriciteit en Magnetisme is alleen haalbaar met calculus II als voorkennis

Fysica van vloeistoffen (147023)

Studiejaar 2005

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Het vak Fysica van Vloeistoffen geeft een overzicht over de grondbeginselen van de stromingsleer. Het begint bij de continuïteitsvergelijking en de wet van Bernoulli en behandelt de Navier-Stokes vergelijking. Verderop in het college gaan we ook in op potentiaaltheorie en dimensieanalyse. 2 colleges worden besteed aan de fysica van complexe vloeistoffen.

Het practicum Fysica van Vloeistoffen laat je kennis maken met praktische beginselen uit de stromingsleer. Het vak is opgebouwd uit twee onderdelen. In het A onderdeel voer je 4 eenvoudige experimenten uit in tweetallen. In het B onderdeel werk je in viertallen aan een uitgebreidere opdracht in de onderzoeksgroepen Physics of Fluids en Physics of Complex Fluids.

Deeln. Opleiding Technische Natuurkunde (TN

Fase Semester

B2 S2

Collegevormen HC Hoorcollege, PR Practicum, WC Werkcollege

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen; bonuspunten voor de werkcollegeopdrachten. Practicum: Practicumverslagen A opdrachten. Website en eindpresentatie B opdrachten.

Studiebelasting 5.0 EC

Docenten dr. A.M. Versluis, dr. H.T.M. van den Ende, dr. R.M. van der Meer, J. Jong

Studiemateriaal Powerpointpresentaties van het hoorcollege. Problem sheets en vraagstukken op het werkcollege. Allen beschikbaar via Teletop. Aanvullend dictaat 'Aantekeningen bij het college Fysica van Vloeistoffen' verkrijgbaar via Teletop.
Practicumopdrachtomschrijvingen via Teletop. Artikelen verband houdend met de B opdrachten ook op Teletop.

Literatuur Fundamentals of Fluid Mechanics by Bruce R. Munson, Bruce G. Young, Theodore H. Okiishi. Publisher: Wiley; 4 edition (November 29, 2001) ISBN: 047144250X.

Voor Fysica van Vloeistoffen is enige wiskunde kennis vereist, vrij losstaand vak met theorie en practicum

CIVIELE TECHNIEK

Water (224012)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Achtergrond en context:
Het vak Water kan als volgt geplaatst worden in de opleiding en in het curriculum: Het is een vak in de basisopleiding van Civiele Techniek. Het vak vormt de basis voor de vakken van het profiel Waterbeheer. Het vak wordt gevolgd door het eerstejaars vak Ontwerpproject Water, waarin de kennis van het vak Water wordt toegepast. In het tweede en derde jaar vormen de vakken Stroming en Inleiding Waterbeheer een vervolg op het vak Water. Er bestaat een sterke koppeling met Wiskunde A: De stof uit Wiskunde A wordt toegepast binnen Water en binnen Wiskunde A wordt geoefend aan de hand van voorbeelden ontleend aan het vak Water. Hiermee is Water ook onderdeel van de modelleerlijn (gevormd door Wiskunde A, Wiskunde C, delen uit Mechanica, Stroming, Inleiding Waterbeheer, Inleiding Vervoerswetenschappen en IMOD B). Het practicum Water is onderdeel van de leerlijn over meten en data-verwerking (gevormd door practicum Water, Wiskunde B, delen van het vak Verkeer).
Het vak sluit aan op het dagelijks leven in de zin dat Waterbeheer een belangrijk aspect is in de (Nederlandse) samenleving. Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, waardoor bescherming tegen hoogwater van essentieel belang is. Waterkwaliteit is een belangrijk onderwerp uit het oogpunt van volksgezondheid en ecologie. Het vak sluit aan op ervaringen in het voortgezet onderwijs in die zin dat leerlingen vanuit de vakken Natuurkunde (en Aardrijkskunde) bekend zijn met een aantal aspecten op het gebied van water. In het vak Water worden verschillende aspecten van Waterbeheer in samenhang behandeld.

Inhoud van het vak:
Het vak richt zich op waterbeheervraagstukken en is opgedeeld in vier thema's die een aantal belangrijke waterbeheervraagstukken vertegenwoordigen. Deze thema's zijn:
1) Stuwmeerbeheer
2) Hoogwaterbescherming
3) Wateroverlast versus Verdroging
4) Waterkwaliteit
De thema's worden geïllustreerd aan de hand van concrete praktijkprojecten. Via de thema's wordt de benodigde basiskennis van de vakgebieden hydrologie, hydrostatica, vrije oppervlaktestroming, sediment transport, morfologie, transport van stoffen, grondwaterstroming en waterkwaliteit behandeld.

Leerdoelen:
- Weten wat de belangrijkste water-gerelateerde problemen zijn, de context van waterbeheerproblemen kennen en inzicht hebben in het feit dat altijd meerdere en soms tegenstrijdige belangen spelen bij waterbeheerproblemen.
- In staat zijn kwantitatieve uitspraken te doen m.b.t. watervraagstukken en de orde van grootte kennen van grootheden die een rol spelen in waterbeheerproblemen

Deeln. Opleiding Civiele Techniek (CIT)

Fase Kwartiel

B1 K1 6.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, OPD Opdrachten, PR Practicum, WC Werkcollege, ZS Zelfstudie

Tentamenvorm schriftelijk tentamen (gesloten boek) (64%) opdrachten (groepjes van twee (11%) practicumverslag (25%)

Studiebelasting 6.0 EC

Docenten mw. dr.ir. C.M. Dohmen - Janssen

Studiemateriaal dictaat

uitreikstukken via TeleTop

Verkeer (222011)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Inhoud van het vak:
Het vak Verkeer geeft een overzicht van het vakgebied verkeerskunde. De verkeerskunde is een vrij breed vakgebied en noodzakelijkerwijs is er daarom een selectie gemaakt van een aantal onderwerpen die fundamenteel inzicht geven in en representatief zijn voor vervolgvakken in de volgende jaren van de opleiding civiele techniek (CiT) in Twente. De nadruk in het vak Verkeer ligt sterk op de twee hoofdonderwerpen verkeer en vervoer die onderzocht worden binnen de sectie verkeer en vervoer, namelijk: verkeer & vervoer met nadruk op planning en strategische en operationele verkeersbeheersing. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het functioneel ontwerp van infrastructuur ter voorbereiding op de vervolgpakketten op het gebied van constructief ontwerp van infrastructuur. Tevens wordt in een gastcollege ingegaan op het werkveld van de verkeerskundig ingenieur en wordt een actueel verkeersonderwerp besproken.

Parallel aan het inhoudelijk college wordt ook een onderdeel beschrijvende statistiek (aansluitende bij het hoorcollege Wiskunde B) gedoceerd en getentamineerd als integraal onderdeel van het vak Verkeer onder de naam Statistische Technieken.

Naast de colleges en het studiemateriaal is er ook een practicum waarin de onderwerpen verkeersbeheersing en functioneel ontwerp centraal staan. Ter voorbereiding op de practica dient een verkeerstelling en -meting te worden uitgevoerd op een kruispunt in de gemeente Enschede. In het practicum wordt kennis gemaakt met verkeerssimulatiesoftware (COCON en Getram/AIMSUN II) en met een ontwerphandboek voor stedelijk verkeer.

Leerdoelen:
- het verwerven van basale kennis, relaties en terminologie uit het vakgebied verkeerskunde
- het verkrijgen van analytische vaardigheid in een aantal basisonderwerpen verkeer en vervoer
- het verkrijgen van inzicht in het werkveld van de verkeerskundige
- het verkrijgen van ontwerpvaardigheid op het gebied van verkeersbeheersing en verkeersbouwkunde
- het leren verzamelen en statistisch verwerken van (verkeers)data

Deeln. Opleiding Civiele Techniek (CIT)

Fase Kwartiel

B2 K1 6.0 EC

Tentamenvorm schriftelijk tentamen (50%) opdrachten (50%)

Studiebelasting 6.0 EC

Docenten prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen, ing. K.M. van Zuilekom

Studiemateriaal dictaat (± 17,25)

Bouwen (226011)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Achtergrond en context :
In het vak Bouwen wordt het brede vakgebied 'bouwen' inzichtelijk gemaakt door het bouwen eerst te plaatsen in een breed economisch perspectief en vervolgens in te zoomen op de fasering van het bouwproces. Ter illustratie wordt een voorbeeldproject uit de sector burger- en utiliteitsbouw doorlopen. In het vak staan vier aspecten van het bouwen centraal: uitgangspunten opstellen, ontwerpen, uitwerken en uitvoeren.

Inhoud van het vak:
- Bij het aspect uitgangspunten opstellen wordt ingegaan op het initiatief voor het bouwen van een project, de haalbaarheid ervan en de projectdefinitie. In dit thema wordt de constatering van een (huisvestings)probleem vertaald in een globaal programma van eisen (PvE). Bij dit proces zijn verschillende partijen betrokken, met elk hun eigen wensen, eisen en belangen, die binnen een bepaald budget tot een realistisch en weloverwogen besluit moeten komen over de oplossing van het probleem.
- Bij het aspect ontwerpen wordt het PvE vertaald in respectievelijk een structuurontwerp (SO), een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). In dit thema wordt inzicht gegeven in de betrokken technische disciplines, hun oplossingsruimte en keuzecriteria. Centraal staat op welke wijze de technisch betrokkenen omgaan met de gebruikerseisen die vastgelegd zijn in het PvE en wat de invloed van de (bouw)kosten hierop is. Tenslotte wordt inzicht gegeven in technische specificaties, bestek en tekeningen en begroting.
- Bij het aspect uitwerken wordt het faseresultaat van 'ontwerpen' nader uitgewerkt tot een plan voor de uitvoering (ontwerpen van een uitvoeringsplan). Het gaat hier om inzicht in de wijze waarop uitvoerende partijen de technische ontwerpspecificaties uitwerken tot een plan om op de bouwplaats het object naar wens van opdrachtgever en opdrachtnemer te realiseren. Centraal staat de keuze van geschikte uitvoeringsmethoden en -technieken. Hierbij wordt terugverwezen naar het aspect 'ontwerpen', omdat een bepaalde ontwerpkeuze grote invloed heeft op de te kiezen uitvoeringsmethoden.
- Bij het aspect uitvoeren wordt het thema 'logistiek' nader toegelicht. Hierbij wordt inzicht gegeven in de factoren die van invloed zijn op de stroom van bouwproducten naar en op de bouwplaats en in de tijd.
Naast deze vier aspecten is er ook expliciet aandacht voor kostenbeheersing. In de colleges kosten komen begroten, budgetteren, ramen en kosten beheersen aan bod. Deze elementen komen terug in alle vier de aspecten en zijn daarom niet nader onderverdeeld.

Leerdoelen:
De student moet na het behalen van het vak:
- de (deel)fasering van het bouwproces kunnen beschrijven
- de verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken (kunnen) zijn (met hun rollen, belangen etc.) kunnen onderscheiden
- een plan van eisen (globaal en uitgebreid) kunnen opstellen
- een investering- en exploitatiebegroting kunnen opstellen
- een structuurontwerp kunnen uitwerken op basis van een plan van eisen
- een voorlopig ontwerp kunnen uitwerken op basis van de resultaten uit een structuurontwerp
- een elementenraming kunnen opstellen
- inzicht hebben in de structuur en functie van bestekken en tekeningen
- basisbegrippen en methoden uit de uitvoering kunnen beschrijven en de rol die logistiek hierin speelt begrijpen.
Binnen de leerdoelen gaat het om de competenties, probleemaanpak, analyseren, synthetiseren, evalueren, bouwconstructie, ontwerpen. Deze competenties ontwikkelen de studenten door zelfstudie en experimenteel leren in groepen tijdens werkcolleges en het uitwerken van een opdracht.

Deeln. Opleiding Civiele Techniek (CIT)

Fase Kwartiel

B1 K3 4.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, OPD Opdrachten, WC Werkcollege

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen (2/3) verslag groepsopdracht (1/3)

Voorkennis voor 226310 Ontwerpproject bouwen
226400 Projectmanagement I

Studiebelasting 4.0 EC

Docenten ir. K.T. Veenvliet, dr. J.T. Voordijk, mw. I.M.M.J. Reymen, prof.drs. A.P. Buur, dr.ir. W. Tijhuis, ir. H. Kroon

Studiemateriaal Jellema reeks Hogere Bouwkunde, deel 10: "Ontwerpen", 2e druk, ThiemeMeulenhoff, ISBN 90 06 95053X (± 55,-)
Dictaat Bouwen: Waardegeneratie FAST-methodiek, code: 913

Stroming (224021)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Achtergrond en context:
Het vak Stroming is bedoeld om studenten kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van stromingsverschijselen in de civiele techniek en de modellering ervan. De nadruk ligt hierbij op onsamendrukbare vloeistoffen (bijv. water) en vloeistofmechanica. De fysische problemen worden gepresenteerd in vereenvoudigde mathematische modellen die analytisch en numeriek (m.b.v. Matlab) worden opgelost.

Inhoud van het vak:
Dit vak is gericht op stromingsverschijnselen in de civiele techniek, dus bijvoorbeeld stromingen in of rond gebouwen, in het verkeer en in het waterbeheer. In het vak worden de volgende klassen van vraagstukken behandeld: drukken in niet bewegende vloeistoffen, integraalvergelijkingen voor massa en impuls, niet-viskeuze en niet-compressibele stromingen, pijpstromingen en stroming met een vrij oppervlak. De toepassingen van deze theorie vinden plaats in een breed gebied van de civiele techniek. Eenvoudige analytische en numeriek-wiskundige technieken zullen worden aangereikt en geoefend voor het oplossen van vraagstukken.

Leerdoelen:
- berekenen van statische druk op ondergedompelde lichamen
- stromingsberekeningen met Bernouilli
- berekenen van krachten op systemen door het bepalen van de verandering in impuls
- vaststellen van wrijvingsverliezen in turbulente stromen
- vaststellen van waterstanden en stroomsnelheden in open waterlopen
- modelleren van een stromingsprobleem en het analytisch en m.b.v. Matlab oplossen ervan

Deeln. Opleiding Civiele Techniek (CIT)

Fase Kwartiel

B2 K2 6.0 EC

Collegevormen COO Computer ondersteund onderwijs, HC Hoorcollege, OPD Opdrachten, WC Werkcollege, ZS Zelfstudie

Aanwezigheidsverpl. maar bonuspunten bij aanwezigheid tijdens werkcolleges en computerpractica

Tentamenvorm schriftelijk tentamen (25%) 5 groepsopdrachten, computerpractica (25% + bonusregeling)

Studiebelasting 6.0 EC

Docenten dr.ir. J.S. Ribberink

Studiemateriaal dictaat (± 9,-)
"Introduction to fluid mechanics", R.W. Fox, A.T. McDonald & P.J. Prichard, 6e druk (2004), John Wiley and Sons, ISBN 0-471-20231-2 (± 63,-)

Extra informatie Het vak Stroming kan nog in 'oude stijl', d.w.z. zonder computerpracticum / opdrachten worden afgerond voor studenten van generatie 2003 en eerder (4EC).

Civieltechnische materiaalkunde (226073)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Inhoud van het vak:
De volgende eigenschappen en bijbehorende testmethoden van civieltechnische materialen worden behandeld:
- mechanische eigenschappen (wet van Hooke, dwarscontractie, relatie spanning en rek bij trek en druk, elasticiteit, plasticiteit, viscositeit), korte en langeduur proeven, kruip.
- fysische eigenschappen (hygrische en thermische)
- aantastingmechanismen (vorst-dooi, vocht, zon, brand)
Verder wordt nadere aandacht besteed aan (productie-)eigenschappen van de bouwmaterialen cement en cementbeton, bitumen en asfaltbeton, staalhalffabrikaten en -constructiedelen en hout. In het bijbehorende betonpracticum wordt een betonmengsel berekend, de mortel gemaakt en beproefd. De gedane bevindingen dienen schriftelijk te worden gerapporteerd.

Leerdoelen:
- kunnen beslissen over inzet van materialen afhankelijk van hun toepassing met inachtneming van o.a.:
a) technische prestataties
b) kosten
c) duurzaamheid
- de toestand van constructies kunnen beoordelen en oorzaken en verbeteringen kunnen vaststellen.

Deeln. Opleiding Civiele Techniek

Fase Semester

B1 S1 3.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, PR Practicum, WC Werkcollege

Aanwezigheidsverpl. Ja bij practicum

Tentamenvorm schriftelijk tentamen (gesloten boek, multiple choice vragen) (80%) betonpracticum en groepsverslag (10%) individuele ontwerpopdracht (10%)

Studiebelasting 3.0 EC

Docenten dr.ir. H.J.H. Brouwers, ing. G.H. Snellink

Studiemateriaal practicumhandleiding (± 4,-)
reader (± 11,-)
"Beton als constructiemateriaal, eigenschappen en duurzaamheid", H.W. Reinhardt, ISBN 90-

BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE

Anatomie en Fysiologie (270200)

Studiejaar 2004

Vakbeschrijving

De gehele cursus zal bestaan uit 10 hoorcolleges. Ter inleiding wordt de student bekend gemaakt met de 'taal van de anatomie', waarbij de naamgeving van diverse structuren, topografische terminologie en bewegingsterminologie aan bod komen. Verder zullen binnen deze hoorcolleges de belangrijkste systemen met betrekking tot het bewegingsapparaat besproken worden waarbij aandacht wordt geschonken aan de bouw, functie en werkingsmechanismen van deze systemen. Daarnaast zal worden ingegaan op de relatie tussen de verschillende systemen.
Naast deze colleges zullen er ter ondersteuning een aantal (4) werkgroepen worden gegeven, waarbij de studenten in groepen werken aan een deelopdracht met betrekking tot een van de in het college besproken systemen. Verder zullen (4) practica worden gegeven, waarin de bouw en topografie van diverse onderdelen van het lichaam bestudeerd worden aan de hand van humane preparaten ('snijzaal' practicum) of aan de intacte mens ('Anatomie in vivo' practicum).

Deeln. Opleiding BMT (BMT)

Fase Kwartiel

B1 K! 5.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, PR Practicum, WC Werkcollege

Aanwezigheidsverpl. Ja Voor de verplichte practica ('snijzaal' en 'vivo) moet worden voldaan aan de opkomstplicht en wordt een actieve participatie verwacht. Er kan geen voldoende cijfer voor het tentamen gehaald worden als een van deze onderdelen als niet voldaan is afgerond

Tentamenvorm Toetsing zal plaatsvinden in de vorm van een schriftelijk tentamen. Toetsing van de leerstof uit de leerstoflijst opdracht zal in het tentamen plaatsvinden. Een voorbeeldtentamen wordt uitgereikt tijdens de cursus. Zie ook bij "Aanw. verplichting".

Voorkennis Gewenst:

Basiskennis Biologie volgens de eindtermen van het VWO examen Biologie

Studiebelasting 5.0 EC

Inlichtingen K. Bijker/K. Gerrits (Universiteit v. Amsterdam)

Docenten MW. K. GERRITS, MW. K. BIJKER TEL.20-4448486

Studiemateriaal 'Human anatomy and physiology', Elaine Marieb, Benjamin Cummings,fifth ed.(2001) ISBN:0-8053-4950-2.
+ 'Sesam Atlas van de anatomie (deel I: BEWEGINGSAPPARAAT)', W. Paltzer, Druk 19 ISBN: 9055742422.
+ optioneel: 'Zakwoordenboek der Geneeskunde' (Coëlho), G. Kloosterhuis, Elsevier/Koninklijke PBNA, ISBN: 9062280897.

Extra informatie Doelgroep: 1e jrs. BMT-stud.. Vak wordt verzorgd door Vrije Universiteit. Onderdelen van dit vak: inl. in anatomie/fysiologie; huid en bindweefsel; gewrichtssystemen en bot; musculaire systemen; houdings/bewegingsanalyse

(Neuro)physiology (121135)

Studiejaar 2005

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Het vak neurofysiologie behandelt:
* Het neuron: ultrastructuur en functies.
* Neurale netwerken.
* Opstijgende en afdalende systemen.
* Electrofysiologie van systemen.
* Zintuigen
en: functieherstel.

Deeln. Opleiding Fase Semester

B2 S1 5.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege

Tentamenvorm open boek

Voorkennis Verplicht:

Ja, 1e jaars CT, WB, TN, EL, BMT

Noodzakelijk:

  Ja, VWO

Gewenst:

Studiebelasting 5.0 EC

Inlichtingen Marani, prof.dr. E.

Docenten prof.dr. E. Marani

Studiemateriaal Neuralsim.

Literatuur Kandel, Schwartz and Jessel

Extra informatie Naast de hoorcolleges zijn er ook gastcolleges.

Zorgtechnologie (273005)

Studiejaar 2005

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Zorgtechnologie betreft technology die in de organisatie van de gezondheidszorg ingezet kan worden voor verhoging van productiviteit, vermindering van werklast, meer patiënt- en procesgerichte werkwijzen en intra en transmurale afstemming. Ook de thuiszorgtechnologie valt hieronder. De technologie moet rekening houden met de organisatie, de heersende culturen en het behoud van humaniteit van patiënt en de mogelijkheden en belasting van verzorgenden. Dit vak geeft inzicht in deze problematiek.

Inhoud:

De hoofdbestanddelen van dit vak: 1. Organisatie van de gezondheidszorg, 2. Karakterisering van zorgprocessen, 3. Technologie voor de ondersteuning van zorgprocessen, 4. Practicum met zorgtechnologie hulpmiddelen 5. Het schrijven van een adviesrapport.

Deeln. Opleiding Fase Semester

B2 S1 5.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, PJ Project

Aanwezigheidsverpl. Ja zowel bij hoorcolleges als bij de practica.

Contacturen per week 5

Tentamenvorm (advies)opdracht(en). Tussentoetsen voor collegeonderdelen en het practicum worden mogelijk toegepast.

Voorkennis voor De oriëntatie Zorgtechnologie in het B3 jaar BMT

Studiebelasting 5.0 EC

Inlichtingen Dr. ir. J.A. van Alste

Docenten dr.ir. J.A. van Alste

Studiemateriaal J.van Kammen, 'Zorgtechnologie',ISBN 90-804496; NUGI 841

Literatuur J.van Kammen, 'Zorgtechnologie',ISBN 90-804496; NUGI 841

Extra informatie De practica worden in groepjes uitgevoerd. De student wordt zowel geconfronteerd met de rol van de hulpverlener als van de hulpontvanger.

TECHNISCHE GENEESKUNDE

 

Anatomie en Beeldvormende technieken (330031)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

in bewerking

Deeln. opleiding Technische Geneeskunde (TG)

Fase Kwartiel

B1 K1 5.0 EC

Studiebelasting 5.0 EC

Docenten mw. dr. A. van Cappellen van Walsum

Moleculaire Celbiologie, Biochemie en Genetica (330013)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Het vak "Moleculaire Cell Biologie, Biochemie en Genetica" is gericht op het verwerven van inzicht in de moleculaire basis van cellulaire processen. Het blok is opgebouwd uit hoorcolleges, uitwerking van zelf-studieopdrachten en een practicum. Algemene principes worden tijdens de hoorcolleges belicht. Aan de hand van een syllabus/studiewijzer wordt de leerstof doorlopen en worden vragen gemaakt onder leiding van een werkcollege docent. Per onderdeel kunnen deze worden ingeleverd voor het verkrijgen van een bonuspunt. Tijdens het practicum wordt via een zelf uitgewerkte proefopzet kennis gemaakt met experimentele werkwijzen binnen de biochemie en moleculaire celbiologie. Het vak wordt afgesloten door middel van een tentamen.

Inhoud:

In het onderdeel biochemie worden biologisch belangrijke chemische reacties, de struktuur van eiwitten, enzymkinetiek, de synthese en afbraak van biopolymeren, membraan structuur en membraan transport systemen behandeld. In het onderdeel celbiologie wordt de moleculaire basis en regulatiemechanismen van celbiologische processen zoals DNA replicatie, regulatie van genexpressie, intracellulair transport van eiwitten, cel-cel signalering, regulatie van celcyclus en de vorming van weefsels uit voorlopercellen behandeld. Hierbij wordt stilgestaan bij de achtergronden van cellulaire dysfunctie en het ontstaan van humane ziekten. Het vak heeft tot doel inzicht te verwerven in de moleculaire basis van cellulaire processen en de daarbij behorende regulatie mechanismen.

Deeln. opleiding Technische Geneeskunde (TG)

Fase Semester

B1 S1 7.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, ZS Zelfstudie, (begeleid)

Aanwezigheidsverpl. Ja Practicum

Contacturen per week 8

Tentamenvorm Schriftelijk tentamen met multiple choice en open vragen

Voorkennis Gewenst:

VWO Biologie en/of Chemie

Studiebelasting 7.0 EC

Inlichtingen Drs. W. Aitink, curriculum coordinator

Contactpersoon Prof.dr. W. Kruijer

Docenten prof.dr. W. Kruijer, dr. A.A. Poot

Studiemateriaal Essential Cell Biology, Alberts et al. 2nd Edn. ISBN 0-8153-3481-8. Syllabus met opdrachten en vragen.

Extra informatie Bonuspunt voor het inleveren van de zelfstudie opdrachten. Deelname aan het practicum en inleveren van de meetbrief is noodzakelijk voor het verkrijgen van een eindcijfer voor het vak Bouw en Werking van Cellen.

HTTP-adres http://www.tnw.utwente.nl/tg/

Introductie Pathofysiologische Kernbegrippen (330015)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

in bewerking

Deeln. opleiding Technische Geneeskunde (TG)

Fase Kwartiel

B1 K2 7.0 EC

Studiebelasting 7.0 EC

Docenten Dr. P. de Wilde, Pathofysiologie - UMCN Nijmegen

Meten en verwerken van signalen (121145)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

In deze cursus staan het (biomedische) meetsysteem en de analyse van biomedische signalen in tijd- en frequentiedomein centraal. Theoretische kennis van de netwerkanalyse, versterkerschakelingen, sensoren en begrippen zoals Fourier transformatie, sampling, aliasing en digitale filters zullen worden behandeld en op een praktische wijze worden toegelicht.
De cursus is deels vormgegeven als een practicum waarin de studenten een tweetal opdrachten uitvoeren en daarvan verslag doen:
(1) een meetprakticum, waarin een eenvoudig ECG-meetsysteem wordt geïntroduceerd;
(2) een aantal signaalanalyse-opdrachten, waarin aspecten van signaalanalysetechnieken worden uitgewerkt en toegepast op het ECG- en EMG-signaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket MATLAB. Studenten gaan hierbij zoveel mogelijk zelfstandig (in tweetallen) te werk.

Inhoud:

Inzicht verkrijgen in de eigenschappen van het (biomedische) meetsysteem en de praktische analyse van biomedische signalen in tijd- en frequentiedomein.

Deeln. opleiding Technische Geneeskunde (TG)

Fase Semester

B2 S1 4.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege

Aanwezigheidsverpl Ja Praktica verplicht

Contacturen per week 10

Tentamenvorm De beoordeling vind plaats op basis van de prakticumverslagen en een tentamen.

Voorkennis Noodzakelijk:

Signaalanalyse (156082)

156082 Signaalanalyse

Studiebelasting 4.0 EC

Inlichtingen Dr.ir. T. Heida

Contactpersoon Dr.ir. T. Heida

Docenten mw. dr.ir. T. Heida

Studiemateriaal Blokboek

Aantal studenten max. 50

HTTP-adres http://teletopa.civ.utwente.nl/teletop/registration.nsf

Signaalanalyse (156082) 

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

In deze cursus wordt de basis gelegd voor verdere vakken op het gebied van signaalanalyse. We introduceren standaard signalen, zoals de stap- en deltapuls. Vervolgens behandelen we de Fourier-reeks als transformatie voor periodieke signalen, de Fouriertransformatie als transformatie van signalen met eindige actie, en de Laplace-transformatie voor causale signalen. Voor elke transformatie worden toepassingen besproken; filter ontwerp, Shannons bemonsteringstheorema en het oplossen van differentiaalvergelijkingen.

Deeln. opleiding Technische Geneeskunde (TG)

Fase Kwartiel

B1 K2 4.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, WC Werkcollege

Tentamenvorm Schriftelijk

Studiebelasting 4.0 EC

Docenten dr. H.J. Zwart

Studiemateriaal Dictaat

Regulatie & Integratie (330018)

Studiejaar 2006

Taal vak Nederlands

Vakbeschrijving

Alle belangrijke fysiologische processen in het menselijke lichaam worden geregeld door hormonale en vegetatief-neurogene feedback regelsystemen. Een goed begrip van deze processen vereist geïntegreerde kennis vanuit medisch, fysiologisch, fysisch en regeltechnisch perspectief. De doelstelling van het onderwijsblok Regulatie en Integratie is dat studenten zich deze geïntegreerde visie op dit kennisgebied eigen maken. De fysiologische processen die in dit blok worden behandeld zijn onder andere: regulatie van de osmolaliteit, vegetatief neurale besturing van het cardiovasculaire systeem, regulatie van warmtehuishouding van het lichaam, bloedglucoseregulatie en regulatie van de menstruele cyclus. Daarnaast wordt de invloed van medicatie op deze processen behandeld.

Inhoud:

Behandeling van de regulatie en integratie van fysiologische processen in het lichaam vanuit een geïntegreerde fysiologische, fysische en regeltechnisch perspectief.

Doel:

De student kan de belangrijkste hormonale en vegetatief-neurogene integrerende regelsystemen beschrijven voorzover dit relevant is voor het analyseren en begrijpen van klinische en biomedische problematiek.

Deeln. opleiding Technische Geneeskunde (TG)

Fase Kwartiel

B1 K3 6.0 EC

Collegevormen HC Hoorcollege, hoorcolleges, werkgroepen, resonsiecolleges, experimentele en computer

Aanwezigheidsverpl Ja Bij practica, werkgroepen en responsiecolleges

Tentamenvorm Schriftelijk examen

Voorkennis Noodzakelijk:

Signaalanalyse

Studiebelasting 6.0 EC

Inlichtingen Drs. W Aitink, curriculum coördinator

Contactpersoon Prof.dr.ir. P.H. Veltink

Docenten prof.dr.ir. P.H. Veltink, Prof.dr. P. Smits, Farmacologie, UMC Nijmegen, Dr.ir. F.H.C. de Jongh

Studiemateriaal Blokboek

Literatuur Medical Physiology, Boron en Boulpaep, Saunders, 1st ed. 2003
Human pharmacology: molecular to clinical. Brody et al, Mosby-year book, 3rd ed. 1998
Clinical Medicine, Kumar en Clark, Saunders, 5th ed., 2002
Functionele histologie, Junqueira et al, bewerkt door James en Langevoort, Bunge, 9e druk 2002
Grant's Atlas of Anatomy, Agur en Lee, Williams & Wilkins, 10th ed., 1989
Capital medische fysica, van Oosterom en Oostendorp, Bunge, 2e druk, 2001

DIVERSEN

Stage filosofie van wetenschap en techniek (162993)

Studiejaar 2005

Vakbeschrijving

Stage i.v.m. afstuderen bij de afdeling Centre for Studies of Science, Technology and Society (voorheen FWT).

Deeln. opleiding Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving (WTS)

Fase Semester

D3 - 11.4 EC

Collegevormen OPD Opdrachten

Tentamenvorm Stageverslag

Studiebelasting 11.4 EC

Docenten DOCENTEN VAN DE AFDELING CSSTS

Studiemateriaal Eventueel (in overleg)

Extra informatie Het aantal EC kan varieren.