Opleidingscommissie

De opleidingscommissie heeft tot taak:
- advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding.
- het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.
- het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Goedgekeurde notulen van de OLC-bijeenkomsten zijn op te vragen bij de griffier BOZ-GZW.
BOZ-GZW-CES@utwente.nl