Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen moeten volgens bepaalde normen en richtlijnen veilig gebruikt, getransporteerd, geëtiketteerd en opgeslagen worden. De UT richtlijnen voor het gebruik van verschillende categorieën gevaarlijke stoffen zijn hier weergegeven.  Er is een nieuwe afspraak gemaakt om wereldwijd chemische stoffen op dezelfde manier te gaan indelen en etiketteren. Deze afspraak wordt het Globally Harmonized System genoemd, afgekort tot GHS. De komende jaren komen gevaarlijke stoffen met zowel oude als nieuwe pictogrammen voor. Daarom zijn de UT-regelingen  in twee versies te vinden. Eén op basis van de ‘oude’ etikettering (WMS) en op basis van de nieuwe etikettering (GHS).

Daarnaast vind je hier verwijzingen naar bestanden met specifieke veiligheidsinformatie van chemicaliën.