Bijlage 3: indicatief schema voor de inventarisatie van risico’s gebruik PBM

Risico’s

 

Fysisch

Chemisch

Biologisch

Mechanisch

Thermisch

Elek-trici-teit

Straling

La-waai

Aërosols

Vloeistoffen

Gassen, dampen

Path. Bac.

Path. Virus-sen

Overige m.o.

G.G.O (*)

Val-len van hoog-te

Schokk en, slagen

Steek, snij-en schaafwond-en

Tril-lingen

Uit-glijden vallen (gelijk-vloers)

Hitte, vuur

Kou

Niet-ioniserend

Ioniserend

 

Stof, vezels

Rook

Ne-vels

Onderdompeling

Spat-ten e.d.

 

Hoofd

Schedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademhalingswegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehele hoofd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bov. Lede-maten

Hand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ond. Lede-maten

Voet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Been

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

Huid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romp/buik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs parenterale weg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geh. lichaam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) GGO: genetisch gemanipuleerd organisme