Bijlage 4: checklist bij plan van aanpak

Gebruikte afkortingen in de tabel, benoem onder:

- afdeling/werkplek/functie: de afdeling/werkplek/functie waar PBM noodzakelijk zijn

- gebruikte PBM ++ = zeer goed, + = goed, +/- = matig, - = onvoldoende, -- = in het geheel niet

- onder verplicht: W = wettelijk, E = door eenheid verplicht, A = aanbevolen

- overige factoren: + = invulling aan gegeven, geen knelpunt; +/- = onbekend, - = geen invulling aan gegeven, mogelijk knelpunt

Middel

Type PBM

Afdeling

Functie

Werk

Gebruik PBM

RI&E bekend

Verplicht stelling van PBM

Kwaliteit huidige PBM

Aanschaffen documentatie

Ver-strekking

Voorlichting & instructie

Onder-houd

Afvoer

Toezicht

Sancties

Oog- en gelaats-bescherming

Veiligheids-bril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasbril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelaat-scherm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand- bescherming

Tegen hitte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen kou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen chemische invloeden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enz.