Richtlijnen zwangerschap en borstvoeding

De UT is als werkgever verplicht om de gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding zo goed mogelijk te beschermen. Dit betekent dat het werk zo moet worden georganiseerd dat zwangere medewerksters en jonge moeders veilig en gezond kunnen werken en dat het werk geen negatieve invloed heeft op de zwangerschap of de borstvoeding.

Uitgangspunt hierbij is dat men tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding zoveel mogelijk het eigen werk kan blijven doen, in de eigen functie en op de eigen werkplek. Dit sluit aan op de relevante wet- en regelgeving (zie bijlage 1).

1. Aandachtspunten arbobeleid zwangere medewerksters Universiteit Twente 1

1.1 Risico-inventarisatie en evaluatie 1

1.2. Voorlichting 3

1.2.1 Voorlichting nieuwe medewerkers. 3

1.2.2 Voorlichting zwangere medewerkster 3

1.3. Borstvoeding en werk 3

2. Implementatie binnen de UT 4

Bijlage 1. Samenvatting van de relevante wetgeving 5

Bijlage 2. Samenvatting van de arbeidsrisico’s en specifieke maatregelen (niet-limitatief) tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding 6

Bijlage 3: Afspraken werkzaamheden gedurende de periode van zwangerschap en 8

borstvoeding 8