RSI student

Repetitive Strain Injury (RSI), ook wel bekend als KANS (Klachten Arm Nek Schouder), is één van de arboproblemen die kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde inzetbaarheid. De RSI-brochure op deze pagina geeft naast algemene informatie over RSI, informatie over beeldschermwerkzaamheden en manieren om klachten te voorkomen en waar je terecht indien er onverhoopt toch klachten optreden. Daarnaast tref je een programma aan met aanwijzingen om je werkplek zo optimaal mogelijk in te richten (digitaal zelfhulp instrument). Overige onderwerpen zijn het gebruik van het anti-RSI-programma Workrave en de risico’s van het gebruik van een laptop.